POLITICS

ทำเนียบรัฐบาล คุมเข้ม ออกคำสั่งงดสื่อมวลชนเข้าทำข่าว 2 สัปดาห์ หลังพบแม่บ้าน ตำรวจ ผู้ติดตาม ติดเชื้อโควิด-19

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษกประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มีการพบผู้ติดเชื้อในทำเนียบรัฐบาล ทั้ง แม่บ้าน ตำรวจ และผู้ติดตามผู้บริหาร เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงสำหรับสื่อมวลชนที่เข้ามาปฎิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิต เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงมีความเห็นตามที่สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีคำสั่งให้สื่อมวลชนงดเข้ามาทำข่าวในทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายนจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในหมู่สื่อมวลชนด้วยกัน และจะเริ่มเข้ามาทำข่าวได้ในวันที่ 11 พฤษภาคม

ส่วนการทำงานด้านข่าว และความเป็นไปของการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาล สำนักโฆษกสำนักโฆษกจะมีการไลฟ์สดผ่านเพจไทยคู่ฟ้า การส่งข้อมูลผ่านเอกสารข่าวและทุกช่องทางและหากสื่อมวลชนมีความประสงค์จะถามคำถามอะไรสำนักโฆษกก็ยินดีจะตอบคำถาม

Related Posts

Send this to a friend