POLITICS

‘ปิติพงศ์’ ประณามการโจมตีทางอากาศที่รัฐคะฉิ่น เรียกร้องทุกฝ่ายหาทางออกจากวิกฤตความรุนแรง

‘ปิติพงศ์’ ประณามการโจมตีทางอากาศใส่คอนเสิร์ตวันอิสรภาพที่รัฐคะฉิ่น เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพฉันทามติ 5 ข้อ หาทางออกจากวิกฤตความรุนแรง

วันนี้ (25 ต.ค. 65) ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ‘ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ’ ประณามกองทัพเมียนมา ในการโจมตีทางอากาศใส่คอนเสิร์ตวันอิสรภาพที่รัฐคะฉิ่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก พร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายหาทางออกจากวิกฤตความรุนแรง โดย ดร.ปิติพงศ์ ระบุว่า

“ประณามการโจมตีทางอากาศใส่คอนเสิร์ตวันอิสรภาพที่รัฐคะฉิ่น เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพฉันทามติ 5 ข้อ หาทางออกจากวิกฤตความรุนแรง

จากกรณีที่กองทัพเมียนมาปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ในหมู่บ้านกันชี ที่รัฐคะฉิ่น ทางตอนเหนือของประเทศ ระหว่างกำลังมีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 62 ปี การต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของกองทัพเอกราชคะฉิ่น (เคไอเอ) หนึ่งในกองกำลังชาติพันธุ์ใหญ่ที่สุดของเมียนมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 50 รายนั้น

ผมรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง และขอประณามปฏิบัติการทางทหารดังกล่าว ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ปฏิบัติการทางทหารดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามหลักมนุษธรรม และไม่เคารพ “ฉันทามติ 5 ข้อ” ที่มีการบรรลุร่วมกันเมื่อเดือน เม.ย. ปีที่แล้ว

และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพฉันทามติ 5 ข้อในการหาทางออกจากวิกฤตความรุนแรงในเมียนมา ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือการยุตติความรุนแรงโดยทันที และเจรจาหาทางออกอย่างสันติ

ผมขอยืนยันในหลักการสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรม รวมถึงการเคารพในฉันทามติ 5 ข้อ และกลไกของอาเซียน และขอเรียกร้องให้มีการหยุดละเมิดสิทธิมนุษยชน หยุดปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพลเมืองผู้บริสุทธิ์ในทันที และเร่งแสวงหาการเจรจาหาทางออกจากวิกฤตความรุนแรงนี้อย่างสันติโดยเร็วครับ”

ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม

Related Posts

Send this to a friend