POLITICS

รมว.ยธ. ประชุมทวิภาคีไทย-ลาว จับมือยกระดับการแก้ปัญหายาเสพติด

วันนี้ (25 ก.ย. 66) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 19 โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะจากประเทศลาว ประกอบด้วย พลตรีคำกิ่ง ผุยหล้ามะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ และหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจ พลจัตวาสมหมาย พมมะจัน หัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบ แขวงสะหวันนะเขต พันเอกอินปง จันทะวงสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด และพันเอกสาลี พุดทะวง หัวหน้ากรมตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติด ร่วมการประชุม ที่ห้องประชุมโรงแรม Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort

ภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี ร่วมกันแถลงข่าวว่าทั้งสองประเทศไทย-ลาว พร้อมจับมือยกระดับการแก้ปัญหายาเสพติด ให้เป็นวาระนานาชาติ เนื่องจากประเทศไทยและลาวประสบปัญหายาเสพติดเหมือนกัน นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังจัดลำดับการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และควรเป็นปัญหาวาระภูมิภาค และระดับนานาชาติ

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ทั่วโลกต่างประสบปัญหายาเสพติดเหมือนกัน จำเป็นต้องยกระดับการแก้ปัญหาให้เป็นวาระนานาชาติ ต้องมีการร่วมมือระหว่างประเทศ โดยวันนี้ได้รับข้อมูลตรงกันว่ายาเสพติดที่มาแพร่ระบาดทั้งประเทศไทยและลาวพบว่าไม่มีการผลิตในประเทศ แต่มาจากต่างประเทศเหมือนกัน

“เราจึงร่วมกันทำทวิภาคีที่เราต้องร่วมมือทั้งด้านการป้องกันปราบปรามการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงทั้งสองประเทศมีความเห็นตรงกันว่า ผู้ที่เสพติดหรือผู้เกี่ยวข้องอาจมีบางส่วนเป็นผู้หลงผิด เราจะต้องมีการฟื้นฟู” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

พลตรีคำกิ่ง กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอกทวี ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งให้ความสำคัญการแก้ปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาเร่งด่วน มีความหวังว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นนิมิตหมายที่ดี ซึ่งเรายินดีร่วมมือและสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด โดยสถานการณ์ยาเสพติดยังระบาดอย่างหนัก การขนส่งยาเสพติดมีลักษณะเพิ่มขึ้น มีความยุ่งยากในการควบคุม และทำลายความสงบสุขของประชาชน ส่งผลต่อความมั่นคงและการพัฒนาทั้งสองประเทศ

Related Posts

Send this to a friend