POLITICS

‘วิษณุ’ ยันต้องคลอด พ.ร.บ.ใช้โละประกาศ-คำสั่ง คสช.

แจง ‘รัฏฐาธิปัตย์’ แปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้คือประชาชน

นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลจะดำเนินการทบทวน และยกเลิกประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าการยกเลิกประกาศหรือคำสั่งของ คสช. สามารถดำเนินการได้ด้วยการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 279 บัญญัติว่า “บรรดาประกาศหรือคำสั่ง คสช.ให้มีผลเหมือนกฎหมาย” ดังนั้น กรณีจะยกเลิกหรือแก้ไขให้ตราเป็น พ.ร.บ. เว้นแต่ประกาศหรือคำสั่ง คสช.ฉบับใดที่มีสถานะเป็นเหมือนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือคำสั่งทางบริหาร ให้อาศัยการออกเป็นมติ ครม. ไปแก้หรือยกเลิกประกาศหรือคำสั่ง คสช.นั้น

อย่างไรก็ตาม ประกาศและคำสั่ง คสช.แบบดังกล่าวได้ยกเลิกไปเองหมดแล้ว อาทิ กรณีของคำสั่ง คสช.ที่แต่งตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ไม่ต้องยกเลิกอะไรแล้ว เพราะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ไปแล้ว

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ตอนที่ คสช.เข้ามามีอำนาจป็นรัฐบาล ได้ออกคำสั่งมากมาย อาทิ คำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นคำสั่งทางบริหารไม่ใช่กฎหมาย ดังนั้น ถ้าอจะยกเลิกการสอบสวนดังกล่าวต้องออกมติ ครม.เพื่อให้ยกเลิกการสอบสวนนั้น แต่คำสั่ง คสช.ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวถือเป็นกฎหมาย ถ้าจะยกเลิกต้องออกเป็น พ.ร.บ.เพื่อยกเลิกคำสั่งนั้น

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ในสมัยรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตนได้ยกร่าง พ.ร.บ.เตรียมไว้เพื่อใช้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว แต่มีคนแสดงความเห็นว่าวิธีนี้ช้า น่าจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่า พอคิดกันไปกันมาก็หมดวาระ อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่มีวิธีอื่นนอกจากใช้วิธีออกเป็น พ.ร.บ.

ผู้สื่อข่าวถามว่า ครม.ชุดปัจจุบันไม่ใช่ ‘รัฏฐาธิปัตย์’ ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ใช่อย่างนั้น คำว่า ‘รัฏฐาธิปัตย์’ แปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขณะนี้ผู้ที่รัฏฐาธิปัตย์คือ ‘ประชาชน’ จึงเรียกว่า ‘ประชาธิปไตย’ ที่แปลว่าอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นรัฏฐาธิปัตย์ เรียกว่า ‘ราชาธิปไตย’ หรือถ้าคณะบุคคลเป็นรัฏฐาธิปัตย์ เรียกว่า ‘คณาธิปไตย’ ถ้าข้าราชการเป็นใหญ่ เรียกว่า ‘อำมาตยาธิปไตย’ แต่ขณะนี้เราเป็นประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญจึงเขียนว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” แค่นี้ก็แปลว่าเป็นรัฏฐาธิปัตย์แล้ว ส่วนประชาชนใช้อำนาจผ่านทางผู้แทนราษฎร เพราะผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนปวงชาวไทย และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เป็นผู้แทนปวงชาวไทยเช่นกัน

เมื่อถามว่าถ้ามีผู้ก่อรัฐประหาร บุคคลนั้นถือเป็นรัฏฐาธิปัตย์ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อย่างนั้นคือใช่ เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยได้ถูกยกเลิกไปแล้วหลังจากเกิดรัฐประหาร

Related Posts

Send this to a friend