POLITICS

‘ชินวรณ์’ ย้ำจุดยืน ปชป.แก้ รธน.แบบรายมาตรา ยืนยัน กระบวนการแก้ไขชอบด้วยข้อบังคับ

‘ชินวรณ์’ ย้ำจุดยืน ปชป.แก้ รธน.แบบรายมาตรา ชี้ ระบบเลือกตั้งได้ทำตามประกาศไว้ หวังสมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบวาระ 2 และ 3 หลังปรับร่างแก้ไขเหลือ 4 มาตรา ยืนยัน กระบวนการแก้ไขชอบด้วยข้อบังคับ

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงจุดยืนของพรรคในการแก้รัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งนี้ว่า พรรคได้เนินการตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 114 และ 124 และสุดท้ายมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 4 มาตราคือ ม.83 แก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ ส.ส.เขต 400 เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน และเพิ่มว่า หลังเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยตรงและเปิดเผยเท่านั้น

ส่วน ม.86 เป็นมาตราที่กำหนดเขตเลือกตั้ง และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ตาม ส.ส. 400 เขต ให้มีความชัดเจน และการแก้ไข ม.91 ในการกำหนดคำนวณสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 บัญชี ที่คิดบนฐานคะแนนทั้งหมดคิดสัดส่วน ใช้ฐาน 100 เพื่อคิดคำนวณ เหมือนกับการคิดคำนวณรัฐธรรมนูญปี 2540 และรัฐธรรมนูญปี 2550 รวมถึงการกำหนดบทเฉพาะกาล ที่กำหนดว่าระหว่างยังไม่มีการเลือกตั้งทั่วไป หากมีการเลือกตั้งซ่อมให้ใช้กฎหมายเดิม ซึ่งการกำหนดเช่นนี้เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญปี 2550

นายชินวรณ์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการตามมติของพรรคและจุดยืนของพรรคอย่างชัดเจนที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ โดยหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เพราะเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งด้วยระบบบัตร 2 ใบ เป็นการส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการคิดคำนวณสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะสามารถตัดปัญหาเรื่องของการปัดเศษ ที่มีข้อกล่าวหาว่ามีการซื้อเสียงค่อนข้างมากในการเลือกตั้งบัตรใบเดียว

ทั้งนี้ หวังว่า สมาชิกรัฐสภาจะให้ความเห็นชอบ 4 มาตรา ยืนยันว่า ไม่ได้ดำเนินการตามอำเภอใจ แต่ดำเนินการอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ซึ่งพรรคไหนจะลงมติอย่างไรก็ถือเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรค และเป็นสิทธิ์ของส.ว. ซึ่งการลงมติครั้งนี้จะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อย่างที่เคยมีมา พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องอยากเห็นความเห็นพ้องต้องกันเพื่อให้กฎหมายรัฐธรรมนูญแก้ไขครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา

ขณะเดียวกัน เมื่อให้ความเห็นชอบวาระ 2 ไปแล้ว ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้เว้นไว้ 15 วันก่อนที่จะโหวตวาระ 3 โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องมีเสียงส.ว.ด้วย 1 ใน 3 และ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านร้อนละ 20 และอ้างอิงจากการประมวลการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา เชื่อว่า ทุกฝ่ายเห็นชอบการแก้ไขแบบรายมาตราก็ต้องสนับสนุนต่อไป เพราะเป็นการเปิดทางและถอดสลักทางการเมืองให้กับประเทศ

นอกจากนี้ นายชินวรณ์ ยังเปิดเผยว่ากระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญที่มีการปรับปรุงเนื้อหาของร่างให้มีการแก้ไขเหลือเพียง 4 มาตรา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมที่ได้อนุโลมไว้ และคาดว่า 16.00 น.จะโหวตให้ความเห็นชอบได้ครบทุกมาตรา

Related Posts

Send this to a friend