POLITICS

แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ร้อง กมธ.ปปช. สอบตำรวจใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม ประธาน กมธ. รับปากเรียกตำรวจเข้าชี้แจง

นายชยพล ดโนทัย ตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบการใช้กำลังเกินกว่าเหตุและการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ สืบเนื่องจากกรณีการชุมนุมของประชาชน เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิพลเมือง นับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นการใช้สิทธิ์การชุมนุมที่ได้บัญญัติรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ในสถานการณ์ดังกล่าวได้ปรากฏว่ามีการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อหลักการดำเนินการต่อผู้ต้องหาในหลายกรณี

ดังนั้น ทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในฐานะองค์กรภาคประชาชนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย จึงได้รวบรวมหลักฐานพร้อมวีดีโอบันทึกเหตุการณ์จำนวน 11 กรณี ยื่นต่อคณะกรรมาธิการฯ ขอให้มีการตรวจสอบ การใช้กำลังความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 79 อนุ 3 ได้แก่ การเหยียดหยามกดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชน ผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ และบทกำหนดโทษในมาตรา 90 คือ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำการผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีอำนาจตามมาตรา 72 สั่งลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ซึ่งทางกลุ่ม จึงขอให้คณะกรรมาธิการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล และความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายภายใต้การปกครองตามหลักนิติธรรมอันเป็นคุณค่าสำคัญในระบอบประชาธิปไตย

ด้าน พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวสาร การชุมนุมมาโดยตลอด และจะรับ เรื่องร้องเรียนนี้ ไว้ดำเนินการตรวจสอบ ด้วยการเชิญผู้บังคับบัญชา มาสอบถามรายละเอียด ว่ามีการสั่งการและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฎิบัติหน้าที่เป็นไป มาตรการสากลหรือไม่ต่อไป พร้อมย้ำว่า การชุมนุมสามารถทำได้ตามกฎหมาย แต่รัฐบาล พยายามให้ ยุติ เพราะอาจมีการชุมนุม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Related Posts

Send this to a friend