POLITICS

นายกฯ สั่งแก้ปัญหาระยะยาว หลังราคาน้ำปาล์มร่วง เหลือ 4.80 บาท/กก.

วันนี้ (25 ม.ค. 66) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและสั่งการให้แก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมัน เพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มในระยะยาว

จากการทำงานอย่างบูรณาการของรัฐบาล ได้สำรวจปัญหาของพืชปาล์มน้ำมัน เนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ถึงช่วงต้นปี 2566 มีผลผลิตปาล์มออกมามาก ทำให้มีผลผลิตปาล์มอยู่ในตลาดมาก ส่งผลให้ราคาปาล์มตกต่ำ ประกอบกับมีการลักลอบนำปาล์มนอกโควต้าเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ราคาปาล์มอยู่ที่ 4.80 บาทต่อกิโลกรัม (ราคา ณ วันที่ 20 ม.ค. 66)

เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยให้ช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนชาวสวนปาล์ม ซึ่งการแก้ไขของรัฐบาล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้แก่ ขอความร่วมมือสหกรณ์ในพื้นที่ให้ช่วยรับซื้อปาล์มจากเกษตรกรแทนไว้ก่อน และสกัดการลักลอบนำเข้าปาล์มนอกโควต้า ซึ่งจากแนวทางการทำงานของรัฐบาล ทำให้ราคาปาล์มมีการปรับตัวดีขึ้น อยู่ที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาว จะผลักดัน พ.ร.บ ปาล์มยั่งยืน ซึ่งจะทำให้มีกองทุนสงเคราะห์การทำสวนปาล์ม การประกันราคาปาล์ม มีการจัดทำโครงสร้างกำกับราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงมีกฎเกณฑ์กำกับดูแลเรื่องปาล์มครบวงจร เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

“นายกฯ และรัฐบาล ทราบปัญหาของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ไม่ได้นิ่งนอนใจเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มที่ได้รับผลกระทบ โดยนายกฯ สั่งกำกับดูแลการแก้ไขปัญหา ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เฟ้นหาแหล่งตลาดแห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมการส่งออกน้ำมันปาล์มให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และเพิ่มราคาผลผลิตปาล์ม และยังช่วยผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเข้าสู่ระบบมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เพื่อให้สามารถ แข่งขันกับต่างประเทศได้” นายอนุชา

Related Posts

Send this to a friend