POLITICS

‘ภูมิธรรม’ ย้ำ รัฐบาลพร้อมพิจารณาความเห็นต่างเพื่อให้เข้าใจร่วมกัน หวังจัดประชามติเร็ว

‘ภูมิธรรม’ เปิดประชุมติดตามความคืบหน้าศึกษาจัดประชามติแก้รัฐธรรมนูญ ย้ำแม้หลักการรัฐบาลเป็นตัวยืน แต่พร้อมพิจารณาความเห็นต่าง เพื่อให้เข้าใจร่วมกัน หวังจัดประชามติเร็ว-น้อยครั้ง ไม่ขัดเจตนารมณ์ศาลรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (24 พ.ย. 66) เวลา 13:45 น. คณะกรรมการศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่าง ในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประชุมครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 คณะ

สำหรับคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในหลายกลุ่มความเห็นได้มากแล้ว อย่างมีการเชิญภาคประชาชนทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน เหลือเพียงอีก 2 ภูมิภาค ส่วนการรับฟังความเห็นในฝ่ายนิติบัญญัตินั้น คาดว่าหากมีการเปิดสมัยประชุมรัฐสภา ก็จะจัดส่งความเห็นมาได้เรียบร้อย

“เรามีความต้องการให้เป็นความเข้าใจร่วมกันจริง ๆ เพื่อทำให้การดำเนินการรัฐธรรมนูญสามารถเริ่มได้ ที่สำคัญที่เคยบอกจุดยืนที่เรามีอยู่ คิดว่าต้องเป็นตัวยืนที่เราทำความเห็น แต่ถ้าสุดท้ายมีความเห็นแตกต่างกัน แล้วมีความเห็นพ้องต้องกันมากขึ้น เราก็เอามาพิจารณาในคณะนี้ ก็จะช่วยได้มากขึ้น”

ส่วนคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ มีความพยายามให้การดำเนินการสามารถผ่านได้โดยเร็วที่สุดและน้อยที่สุด ตามเจตนารมณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญวางแนวทางไว้

นายภูมิธรรม ยืนยันว่า ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ต่าง ๆ ได้บันทึกไว้แล้ว ดังนั้น จึงอยากให้กรรมการได้รับฟังความคืบหน้า และเกิดแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระเบียบวาระการประชุมสำคัญของการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย วาระเรื่องเพื่อทราบ การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และวาระเรื่องเพื่อพิจารณา การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

Related Posts

Send this to a friend