POLITICS

สั่งสอบ กรณีชาวโคราชร้องเรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชะลอ-ปรับสเปค โครงการพระราชดำริ

วันนี้ (24 ต.ค. 65) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวโครงการพระราชดำริน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนชาว จ.นครราชสีมา

สืบเนื่องจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการพระราชดำริน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชน แต่ต่อมา มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารของกรมฯ จึงได้มีคำสั่งให้ชะลอการก่อสร้างโครงการ รวมถึงยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง และเปลี่ยนสเปคของอุปกรณ์ ทำให้เกิดข้อสงสัยและสร้างความกังวลแก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะประเด็นความล่าช้า ที่อาจกระทบต่อความต้องการใช้น้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตรวจสอบรายละเอียดโครงการดังกล่าวทั้งหมด เพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจน

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า จะเร่งรัดตรวจสอบกรณีร้องเรียนในโครงการนี้ให้เร็วที่สุด เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ตามพระราชดำริ โดย ป.ป.ท. จะลงไปดูในรายละเอียด รวมถึงกฎหมายด้านงบประมาณที่ล้าสมัย เปิดช่อง และให้อำนาจเจ้าหน้าที่จนเกินไป จนประชาชนเดือดร้อน

“กรณีนี้ ถือเป็นกรณีแรกที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ต้องไปดูว่ามีเหตุผลอะไรในการเปลี่ยนแปลงหรือชะลอโครงการ ทำให้โครงการล่าช้า เรื่องนี้ ในมุมของชาวบ้าน เขาแปลกใจว่ากำลังจะได้น้ำมาใช้ตามโครงการพระราชดำริ แต่จู่ๆ ก็มีการยกเลิก ปรับเปลี่ยน แม้กระทั่งสเปคแทงค์น้ำ” นายพีระพันธุ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend