POLITICS

ส.ส.‘บุญสิงห์’ นำทีม กก.บห.พรรคเศรษฐกิจไทย 15 คน ยื่นใบลาออก

ส.ส.‘บุญสิงห์’ นำทีม กก.บห.พรรคเศรษฐกิจไทย ยื่นใบลาออก ต่อ กกต.ยุติปมขัดแย้งในพรรค พร้อมประชุมปรับโครงสร้างใหม่ภายใน 45 วัน

วันนี้ (24 พ.ค. 65) นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย ในฐานะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย เปิดเผยว่า หลังจากเกิดข่าวความขัดแย้งขึ้นภายในพรรค กรรมการบริหารพรรคจำนวน 15 คน ได้ยื่นหนังสือลาออก ลงวันที่ 24 พ.ค. 2565 ต่อนายทะเบียนพรรคการมือง และนำรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบแล้ว

ส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคใหม่ ซึ่งตนเห็นว่า เมื่อใครมีปัญหาก็ควรหันหน้ามาพูดจากันภายในก่อน ไม่ควรนำไปพูดนอกพรรค จนทำให้เกิดความเข้าใจผิด ส่งผลกระทบต่อพรรค จนไม่สามารถขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันต่อไปได้ และเราก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง จึงตัดสินใจยุติปัญหาดังกล่าว

นายบุญสิงห์ ยังกล่าวอีกว่า คณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย มีจำนวน 22 คน เมื่อยื่นลาออกครึ่งหนึ่ง หรือจำนวน 12 คน ถือว่าพ้นสภาพกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดแล้ว โดยหลังจากนี้ พรรคจะจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ ภายใน 45 วัน ตามกรอบข้อบังคับของพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อให้พรรคสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนดำเนินงานต่อได้ตามปกติ

สำหรับรายชื่อ กรรมการบริหารพรรค เศรษฐกิจไทย จำนวน 15 คน ที่ยื่นลาออกได้แก่ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายไผ่ ลิกค์ นายสมศักดิ์ คุณเงิน นายจีรเดช ศรีวิราช นายยพรชัย อินทร์สุข นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ นายยุทธนา โพธสุธน พลตํารวจเอกยงยุทธ เทพจํานงค์ นายภาคภูมิ บูลย์ ประมุข นายปัญญา จีนาคํา นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ นายนเรศ ธํารงค์ ทิพยคุณ นายธนสาร ธรรมสอน นายปัญญา พุกราชวงศ์ นทยนพดล สงวนพันธุ์

Related Posts

Send this to a friend