POLITICS

‘วันนอร์’ มองทำประชามติก่อนเสนอร่างแก้ไข รธน.ไม่เสี่ยงถูกร้องศาล

‘วันนอร์’ มองทำประชามติก่อนเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เสี่ยงถูกร้องศาล ชี้เปิดประชุมวิสามัญถกงบ 68 ช่วง มิ.ย.เหมาะสมสุด

วันนี้ (24 เม.ย. 67) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ในช่วงวันที่ 5-6 มิ.ย.67 ตามที่มีกระแสข่าว ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะเสนอร่างฯ มาเมื่อใด แต่ส่วนตัวมองว่าหากเป็นช่วงเดือนมิถุนายนก็เป็นเรื่องดี การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังไม่สามารถนำมาพิจารณาได้ เนื่องจากรัฐบาลจะต้องไปทำประชามติในรอบแรกก่อน ซึ่งเห็นว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ค. แต่มีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ค้างคาอยู่ ถ้ารัฐบาลอยากเอาเข้าสมัยประชุมวิสามัญสภาก็พร้อม ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากใครเสนอมาสภาก็จะรับไว้พิจารณาส่วนจะบรรจุได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายของสภาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูว่าจะสามารถบรรจุได้หรือไม่ และต้องดูว่าจะขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่

ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลเรียกร้องให้ ประธานสภาฯ เร่งบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอมาได้ แต่จะบรรจุหรือไม่ ต้องดูอีกทีเพราะรัฐบาลมีมติว่าจะทำประชามติก่อน และต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา ว่าถ้าเสนอเข้ามาแล้วมีการพิจารณาไปแล้ว หากไปมีความขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญ จนมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกตีตก ก็จะเสียเวลาไปมากกว่าที่รัฐบาลได้ตัดสินใจว่าจะทำประชามติ 3 รอบ อย่างน้อยรอบแรก ก็เพื่อถามประชาชนก่อนว่าจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าอยากจะมีการแก้ไข เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นก็ค่อยเสนอร่างเข้ามาแก้ไขก็จะทำให้ไม่เสียเวลา ซึ่งถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนและปลอดภัย

ขณะที่บางฝ่ายเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายประชามติก่อนนั้น ตอนนี้กฎหมายประชามติมีอยู่แล้ว ถ้ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ทำประชามติก็สามารถทำได้เลย เว้นแต่ว่ารัฐบาลเห็นว่า อยากจะแก้ไขบางมาตราก่อน ก็เสนอมาแก้ไขได้ในช่วงสมัยวิสามัญ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะมีการเสนอเข้ามาหรือไม่ แต่ความจริงกฎหมายที่มีอยู่ก็สามารถทำประชามติได้ เพราะทำแค่ถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ส่วนตัวเชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิเกินครึ่งหนึ่ง เพราะหากทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันรณรงค์ทั้งรัฐบาล สื่อมวลชน ประชาชน เมื่อรณรงค์แล้วจึงไม่คิดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่ง แต่หากประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ถึงครึ่งก็แสดงว่าประชาชนไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้น

เมื่อถามว่าหากการทำประชามติครั้งแรกแล้วประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งจะทำให้งบประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทสูญเปล่าหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า เนื่องจากกฎหมายเป็นเช่นนั้น แต่ส่วนตัวยังมั่นใจว่า ประชาชนจะออกมาเกินครึ่งเพราะเวลาเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับไหน ประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่ง ส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% และระยะหลังมีการรณรงค์มาก ประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์กว่า 80%

Related Posts

Send this to a friend