POLITICS

‘ชินวรณ์’ ปัด พรรคร่วมรัฐบาล ล้มร่างกฎหมายเลือกตั้ง

‘ชินวรณ์’ ปัด พรรคร่วมรัฐบาล ล้มร่างกฎหมายเลือกตั้ง ย้ำ ต้องแก้ไขเพื่อประชาธิปไตย หนุนพรรคการเมืองเข้มแข็ง

วันนี้ (24 ก.พ.65) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 2 ฉบับยังเป็นไปตามที่ได้หารือร่วม 3 ฝ่าย ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการแปรญัตติกลับไปสู่บัตรเลือกตั้งใบเดียว ขอย้ำในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 และ 93 ซึ่งมีบทบัญญัติชัดเจนว่า การเลือกตั้งครั้งถัดไปต้องเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งเป็น บัญชีรายชื่อ 100 คน แบ่งเขต 400 คน

ในนามพรรคร่วมรัฐบาลจะอนุวัตกฎหมาย 2 ฉบับนี้ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ฉบับที่ 1 เท่านั้น เมื่อมีหลายพรรคเสนอหลายร่างเข้ามา จึงจะนำจุดเด่นของแต่ละร่างไปปรึกษาหารือในขั้นคณะกรรมาธิการต่อไป ส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จะการอภิปราย และแยกการลงมติ เพื่อให้แต่ละฝ่ายแสดงความเห็นให้ชัดเจนก่อน

ทั้งนี้มีหลายประเด็นที่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ อาทิ ร่างกฎหมายของพรรคเพื่อไทยที่มีข้อถกเถียง ในมาตรา 28 และ 29 ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น และให้คำปรึกษากับพรรคการเมืองได้ แตกต่างจากร่างเดิมที่ห้ามให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคเข้ามาครอบงำทั้งโดยตรง และโดยอ้อม หรือข้อเสนอของนายทวี สอดส่อง ที่พูดถึงการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือข้อเสนอของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ให้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับการยุบพรรค และเงินบริจาค

นายชินวรณ์ ตั้งข้อสังเกตว่า การแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง การแก้ไขระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ ก็เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ลดอิทธิพลการซื้อเสียง และส่งเสริมให้พรรคการเมืองเข้มแข็งขึ้น

“เรียกร้องทุกฝ่าย ณ ขณะนี้ควรมีเป้าหมายตรงกัน แก้ไขกฎหมายลูกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขอย่างแท้จริง และทำให้ประชาชนเห็นว่านักการเมืองไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองของตนเอง”

ส่วนประเด็นข่าวที่ว่า จะมีการล้มร่างกฎหมายดังกล่าว มองว่า เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล เพราะแต่ละร่างสำคัญหมด ต้องฟังเหตุผลในการอภิปรายให้ชัดเจน และจะขอไปแก้ไขในขั้นกรรมาธิการ ที่บัญญัติไว้ว่า เมื่อประธานบรรจุระเบียบวาระต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ประชุมรัฐสภา จะพิจารณาแก้ไขกฎหมายลูก 2 ฉบับในชั้นรับหลักการ ได้แก่ ร่างพระราชประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง

Related Posts

Send this to a friend