POLITICS

‘ชวน’ ชี้ ปมดารา Call Out หากแสดงเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญสามารถทำได้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง ปรากฏการณ์ออกมา Call Out ต่อการบริหารรับมือโควิด-19 ต่อรัฐบาลของศิลปินดาราและถูกดำเนินคดีว่า ต้องดูแต่ละกรณีเพราะประเทศไทยปกครองด้วยกฎหมาย หากไม่ได้มีการกระทำผิดกฎหมาย ก็ไม่ต้องกังวลอะไร ขณะเดียวกัน การใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญ ก็ทำได้ หากแต่เกินกว่าขอบเขตกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

ส่วนการรับฟังประชาชนจากฝ่ายบริหารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ปกติฝ่ายบริหารต้องมีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งไม่สามารถใช้กฎหมายได้เกินขอบเขต เช่น หากไม่ผิดแล้วไปกล่าวหา เช่นนี้คนกล่าวหาก็ผิด ขออย่ากังวล และขอให้บ้านเมืองปกครองด้วยระบบกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการใช้สิทธิโดยชอบทำได้ แต่หากไปล่วงเกินกระทบต่อสิทธิผู้อื่นก็มีกรอบการดูแล แต่ละฝ่ายต้องมีกฎหมายคุ้มครอง

ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังเผชิญกับศึกรอบด้าน นายชวน ได้เสนอแนะว่า ทุกฝ่ายรวมถึงสื่อมวลชน ต้องช่วยดูแลประชาชน ในการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันการติดเชื้อ เพื่อลดภาระแพทย์พยาบาล แต่หากไม่ช่วยกันก็จะเกิดปัญหาหนัก พร้อมย้ำว่า บ้านเมืองกับปัญหาเป็นของคู่กัน ถึงมีโครงสร้างบ้านเมืองในการดูแลภายใต้ 3 เสาหลักอธิปไตย ซึ่งปัญหาบ้านเมืองไม่เพียงเรื่องโควิด-19 แต่มีปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอื่น แต่ละฝ่ายต้องรับดูแลปัญหาของตัวเองอย่างดีที่สุดและให้กำลังใจกัน ซึ่งคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้ ไม่ว่าแพทย์และพยาบาล และระบบสาธารณะสุข เกิดปัญหาทั่วโลก อย่างก่อนหน้านี้ที่ไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ ก็มีเสียงสะท้อนว่า ไม่ทีประเทศไหนน่าอยู่เท่าบ้านเรา ขณะที่ประเทศแทบยุโรป อเมริกา มีข่าวว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งให้คนไทยออกจากการรักษาทั้งที่ยังป่วยอยู่ จนคนไทยต้องระดมทุนกันช่วยเพื่อนำผู่ป่วยคนนั้นกลับมารักษา หรือบางประเทศมีภาพสะเทือนใจเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก และบ้านเรายังไม่วิกฤติเช่นนั้น 

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ในไทยตอนนี้จะหนัก แต่ไม่เพียงคนใดคนหนึ่งจะแก้ได้ แต่ทุกองค์กรต้องช่วยกัน ขณะเดียวกัน ยังได้เสนอไปยัง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีว่า ให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อสม. ช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาคอยดูแลพื้นที่ชุมชน และยังไม่ขอประเมินถึงอายุของรัฐบาลจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้  

Related Posts

Send this to a friend