POLITICS

นายกฯ มอบ ‘ธนกร’ แจงสื่อแทน เหตุงานเยอะ เตรียมสู้ศึกซักฟอก

นายกฯ มอบ ‘ธนกร’ แจงสื่อแทน เหตุงานเยอะ เตรียมสู้ศึกซักฟอก เน้นชี้แจง ทำความเข้าใจแทนตอบโต้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 2/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลโดยมอบหมายให้นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงแทน

โดยนายธนกรกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าการอภิปรายเป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลจะชี้แจงข้อเท็จจริง สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ส่วนตัวมองว่าที่ฝ่ายค้านขอใช้เวลา 5 วันนานเกินไป เพราะช่วงนี้รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาให้กับประชาชน จากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครนและโควิด-19 อีกทั้งในช่วงอภิปรายจะมีการประชุม ครม. ดังนั้น 5 วันน่าจะนานไป ซึ่งเข้าใจว่าวิปรัฐบาลจะมีการหารือกัน ยืนยันในส่วนของนายกพร้อมชี้แจงทุกเมื่อ ขณะที่ทีมโฆษกรัฐบาลก็มีการเตรียมการชี้แจง ซึ่งทุกวันนี้มีการติดตามทุกเรื่องและเตรียมการชี้แจงไว้อยู่แล้ว แต่คงไม่ถึงขนาดตั้งวอร์รูมและตอบโต้ทันที เพราะวันนี้ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ ดังนั้นการตอบโต้ทางการเมืองอาจไม่เกิดประโยชน์มากนัก แต่จะเป็นการชี้แจงสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชนมากกว่า

นายธนกรยังชี้แจงถึงการเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกของนายกรัฐมนตรีที่สงวนท่าทีในการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายตนให้ชี้แจงแทนเพราะนายกรัฐมนตรีมีงานค่อนข้างเยอะรวมถึงมีแฟ้มเอกสารที่ต้องพิจารณาและลงพื้นที่ต่างจังหวัดติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโครงการของรัฐบาลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ส่วนเป็นการปรับท่าทีใหม่ของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายธนกรตอบว่าคงไม่ เชื่อมั่นว่าประชาชนเข้าใจการทำงานว่านายกฯเป็นคนแบบนี้และตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ได้ปรับท่าทีแต่อย่างใด

Related Posts

Send this to a friend