POLITICS

กบน. มีมติตรึงราคาดีเซล 32 บาท/ลิตร อีกสัปดาห์

กบน. มีมติตรึงราคาดีเซล 32 บาท/ลิตร อีกสัปดาห์ แม้ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ติดลบกว่า 7.6 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (23 พ.ค.65) นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคาดีเซลในสัปดาห์นี้ไว้ที่ 32 บาทต่อลิตรเช่นเดิม โดยสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว โดยราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) 138.48 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (ณ วันที่ 20 พ.ค. 65) ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงเวลานี้ให้กับประชาชน ซึ่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้อยู่

การพิจารณาของ กบน. ดังกล่าว เป็นไปตามมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 เรื่อง 10 มาตรการลดค่าครองชีพประชาชน โดยรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง ซึ่ง กบน. ได้พิจารณาปรับราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นมา โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อลิตร และจะทยอยปรับขึ้นลงดูสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ โดยกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร รวมทั้งรัฐบาลยังขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลต่ออีก 2 เดือน เดิมสิ้นสุด 20 พ.ค. 65 เป็นสิ้นสุด 20 ก.ค. 65 โดยปรับลดอัตราภาษีลง 5 บาทต่อลิตร

อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีที่ลดลง 5 บาทต่อลิตร คิดเป็นฐานภาษีที่ลดจริงสำหรับดีเซล B5 อยู่ที่ 4.65 บาทต่อลิตร และการลดภาษีนี้ไม่ได้ลดราคาหน้าสถานีน้ำมันทันที เพราะต้องนำมาช่วยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพยุงราคาดีเซลให้อยู่ในอัตราไม่เกิน 35 บาทต่อลิตรให้ได้นานขึ้น ขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 22 พ.ค. 65 ติดลบ 76,291 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 41,419 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 34,872 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend