POLITICS

ภาคประชาสังคม ปักหลักหน้า UN ค้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน

วันนี้ (23 พ.ค. 65) ภาคประชาสังคม ชุมนุมต่อต้านร่าง พ.ร.บ.การดำเนินงานองค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ… หรือ กฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน บริเวณหน้าอาคารองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลถอนร่างดังกล่าว ออกจากการพิจารณา ก่อนประกาศปักหลักโดยตั้งหมู่บ้านที่หน้าอาคารองค์การสหประชาชาติ และหากรัฐบาลไม่ส่งตัวแทนมารับหนังสือในช่วงบ่ายวันนี้ พรุ่งนี้ทางกลุ่มจะไปพบที่ทำเนียบรัฐบาล

ในสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มฯ ระบุเหตุผลที่ต้องคัดค้านเรื่องนี้ว่า เพราะร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นอาวุธของรัฐบาล ที่ตกทอดมาตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำรัฐประหาร โดยต้องการทำลายพลังของประชาชน การที่ออกมาเรียกร้องหรือคัดค้านในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตย

นายสมบูรณ์ คำแหง จากกลุ่มติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล กล่าวถึงเหตุผลที่มาคัดค้านร่างกฎหมายฉบบนี้ว่า รัฐบาลมีความชัดเจนที่จะควบคุมภาคประชาสังคม นอกจากให้รายงานการเงิน บัญชี การดำเนินงานขององค์กร แหล่งที่มาของเงินทุน ยังมากำหนดหน้าที่ขององค์กรว่าจะต้องไม่ทำลายความมั่นคง ซึ่งการกำหนดไว้กว้างๆ แบบนี้ ทำให้เกิดการตีความได้หลายแบบ และยังมีการกำหนดบทลงโทษที่ค่อนข้างหนัก

ด้านตำรวจ ได้ประกาศแจ้งกลุ่มผู้ชุมนุมว่า ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังคงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อยู่ ห้ามการชุมนุมรวมกลุ่มที่สร้างความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกับแจ้งว่า ตำรวจจำเป็นต้องวางแผงเหล็กเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยการประชุม

Related Posts

Send this to a friend