POLITICS

นายกฯ เผยมติ ครม.เห็นชอบในหลักการทำประชามติ 3 ครั้ง

นายกฯ เผยมติ ครม. เห็นชอบในหลักการ คกก.พิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติฯ ทำประชามติ 3 ครั้ง พร้อมเห็นควรแก้ พ.ร.บ.ประชามติฯ 2564

วันนี้ (23 เม.ย. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงมติหลังประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรณีการทำประชามติว่า มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เห็นว่าในการจัดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเป็นการทำประชามตินั้น เห็นควรมีการออกเสียงประชามติจำนวน 3 ครั้ง และควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 (พ.ร.บ.ประชามติฯ) เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางประชาธิปไตย ที่ให้ประชาชนแสดงเจตจำนงได้โดยตรง

Related Posts

Send this to a friend