POLITICS

เลขาฯ​ สมช.เผย​ หากการหาเสียงกระทบความมั่นคงพร้อมส่งสัญญาณเตือนทันที​

เลขาฯ​ สมช.เผย​ หน่วยงานด้านความมั่นคง​ ติดตามสถานการณ์​หาเสียงหากข้อมูลกระทบฝ่ายความมั่นคงส่งพร้อมส่งสัญญาณเตือนทันที​ ยันขณะนี้สถานการณ์ยังปกติ​ พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนการสัญจรเพิ่มเติมช่วงเดือนรอมฎอน

วันนี้ (23 มี.ค. 66) พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เปิดเผยภาย หลังการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ คปต. ครั้งที่ 1/2566 ว่า ในที่ประชุมวันนี้มีที่ประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องแผนพัฒนายกระดับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ เช็คสภาพส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เป็นเจ้าภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำให้เจ้าหน้าที่นั้นมีความเข้าใจ ในการทำงานและสร้างความเข้าใจกับประชาชน ขณะเดียวกันก็มี การเห็นชอบงบประมาณ สนับสนุนชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งเป็นมิติของการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

ส่วนในช่วงเดือนรอมฎอนมักเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงช่วงใกล้การเลือกตั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงมีแผนเพิ่มเติมอย่างไรนั้น พลเอกสุพจน์ กล่าวว่า ภาพใหญ่ของปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วง ระยะ 2 ปี โดยในปี 2566 ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นแผนระยะถัดไป ปี 2566 ถึงปี 2570 เคยจะมีการเน้นย้ำใน 2 เรื่องคือ การสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ประชาชนอยู่กันได้อย่างสันติ เรียกว่าแผนสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่ว่าศาสนาใดก็สามารถอยู่ได้ รวมไปถึงสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาในระดับแรก และระดับเศรษฐกิจ

โดยในวันนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ ก็ได้มีการเน้นย้ำ ให้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ให้มีความสันติสุข โดยใช้การพูดคุยเป็นหลัก ขณะเดียวกันเรื่องการรักษาความสงบ จะเห็นได้ว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้กำลังในการรักษาความสงบเพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขไม่ได้รับอันตราย และเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจา และมีความคิดไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่ง 2 เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ตนนั้นเน้นย้ำมาโดยตลอด

ส่วนในห้วงเดือนรอมฎอนมีจุดเดียวที่เน้นย้ำเพิ่มเติม คือการอำนวยความสะดวกในการสัญจรและการดำเนินชีวิต ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนที่เหลือก็ทำตามปกติ

โดยพลเอกสุพจน์ ยืนยัน ว่าในที่ประชุมพลเอกประวิตร​ไม่ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแต่อย่างใด มีแต่การพูดเรื่องงานเพียงอย่างเดียว คือการเน้นย้ำการเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบว่ารัฐบาลจะสนับสนุนทุกเรื่องในทุกศาสนา และจะเห็นว่าหลังจากนี้ไปการยกระดับด้านการศึกษาทั้งในภาพปกติและการศึกษาด้านศาสนาที่ชัดเจนมากขึ้น

ส่วนในช่วงการเลือกตั้งทางสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีการประเมินสถานการณ์แทรกซ้อน ไว้หรือไม่นั้น พลเอกสุพจน์กล่าวว่า ทางสภาความมั่นคงจะติดตามสถานการณ์ข่าวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันยังมีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เรื่องการเมืองก็ว่ากันไป ซึ่งเป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง โดยจะดูแค่ว่าการหาเสียงของพรรคการเมืองมีข้อมูลอะไรที่อาจจะกระทบกับความมั่นคงอาจจะต้องส่งสัญญาณไป ส่วนหลังจากนี้แล้วที่สำคัญคือหลังจากการเลือกตั้งหรือระหว่างการเลือกตั้ง​ แต่ตนได้เน้นย้ำหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ดูเรื่องความสงบเรียบร้อย ไม่ให้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเพียงเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend