POLITICS

รัฐบาลปลื้มโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ยอดคนเรียน1.5ล้านคน

รัฐบาลปลื้ม “Thai MOOC” โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ยอดคนเรียน1.5ล้านคน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกคน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความสำเร็จของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thailand Massive Open Online Course Platform: Thai MOOC) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนไทยทุกคน โดยสามารถเข้าเรียนได้ไม่มีเงื่อนไข เลือกเรียนในเวลาที่สะดวก ไม่มีค่าลงทะเบียน เรียนจบสอบผ่านได้ประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ โครงการได้เริ่มดำเนินการมา 6 ปีแล้ว มีการขยายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมสร้างรายวิชา 104 แห่ง ขณะนี้มีรายวิชาทั้งหมด 589 รายวิชา ผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวน 1.5 ล้านคน เพิ่มจากปีที่แล้วที่มี 8 แสนคน

แพลตฟอร์ม Thai MOOC เป็นหนึ่งในแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุ่งสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยทั้งการ Upskill และ Reskill ให้พร้อมสู่การทำงานยุคศัตวรรษที่ 21 และได้มีความร่วมมือระดับนานาชาติ เชื่อมโยงหน่วยกิตกับ MOOC ของต่างประเทศ อาทิ คอร์สเรียนภาษาเกาหลีจาก K-MOOC โดย Sungkyunkwan University คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจาก JMOOC โดย Kyushu University

สำหรับรายวิชาเด่นที่มีผู้เรียนมากสุด คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (178,180 คน) จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน(68,715 คน) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (61,911 คน) จิตวิทยากับ ชีวิตประจำวัน (60,696 คน) ภาษาเกาหลี 1-2 | Korean 1-2 (57,540 คน) เทคโนโลยี บล็อกเชนและ บิทคอยน์ (55,094 คน) การสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานแบบมืออาชีพ (54,675 คน) การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่าน Social Media | (53,470 คน)

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนภายใต้พลังความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานรัฐ และเอกชน เพื่อคนไทยทุกคนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่สนใจ สอดรับกับยุคสมัย เป็นการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และที่สำคัญผู้เรียนสามารถเก็บประวัติการเรียนและสะสมผลการเรียน เพื่อเทียบโอนวุฒิการศึกษาได้ด้วย ดังนั้น Thai MOOC จึงเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการเรียนในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Related Posts

Send this to a friend