POLITICS

กรมการค้าภายใน เร่งแก้ปัญหาผักแพง แหล่งผลิตน้ำท่วม – การขนส่งไม่สะดวก

วันนี้ (22 ต.ค. 65) นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ผักในตลาด ทั้งระดับค้าส่งและค้าปลีก ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง พบว่า ราคาพืชผักหลายชนิดเริ่มทรงตัว แต่ยังมีพืชผักบางชนิดที่ราคายังปรับตัวสูงขึ้น เช่น คะน้า ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร เชียงราย ขอนแก่น ตรัง สตูล สงขลา และภูเก็ต

ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่แหล่งผลิตประสบปัญหาฝนตกชุกและน้ำท่วมขัง ผลผลิตได้รับความเสียหาย ทำให้ปริมาณพืชผักที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณน้อย ประสบปัญหาด้านคุณภาพ และราคาค่อนข้างผันผวน และยังมีอุปสรรคในการขนส่งผักไปสู่ผู้บริโภคในภาวะน้ำท่วมขัง

กรมการค้าภายในได้จัดประชุมมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์ และหาแนวทางการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนให้มีผักเพียงพอต่อการบริโภค ในราคาที่เป็นธรรม โดยในระยะสั้น ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ประสบปัญหาปริมาณผักไม่เพียงพอและราคาสูง เชื่อมโยงผลผลิตผักจากตลาดกลางทั่วประเทศ และจังหวัดแหล่งผลิตอื่นที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วมไปจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภค โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ จ.ตรัง สตูล สงขลา และภูเก็ต

กรมการค้าภายใน จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาผักอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือหากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

Related Posts

Send this to a friend