POLITICS

กกต. เผยพร้อมรับการเลือกตั้ง มั่นใจว่าไม่มีปัญหาหากยุบสภาก่อนครบวาระ

วันนี้ (22 ก.ย. 65) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานในพิธี เปิดงานจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการ สายด่วน 1444 “ทุกคำถามมีคำตอบ ทุกคำตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจ”

นายแสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงแผนการเลือกตั้งที่สำนักงานกกต. ได้กำหนดจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ว่า เป็นแผนของสำนักงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง โดยยึดเวลาการครบวาระการดำรงตำแหน่งของ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีกิจกรรม และระยะเวลาตามกฎหมาย รวมถึงการบริหารทางธุรการ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมตามปกติ พร้อมมั่นใจว่า หากเกิดการยุบสภา ก่อนที่จะถึงกำหนดครบวาระสภาผู้แทนราษฎร ก็จะไม่มีปัญหา เพราะสำนักงาน กกต. ได้ศึกษากฎหมายอยู่ตลอด เพียงแต่การแบ่งเขตการเลือกตั้งนั้น ยังจะต้องรอกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ที่อยู่ระหว่างการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ ใช้บังคับก่อน แต่สำนักงานได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว

นายแสวง ยังยอมรับว่า หากเกิดกรณีการยุบสภา ในระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพรรคการเมือง ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีผลบังคับใช้ การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ก็ยังคงจะต้องยึดกฎหมายฉบับเก่า ทำให้พรรคการเมือง จะต้องทำการเลือกตั้งขั้นต้นในการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.เต็มรูปแบบ และมีสาขาพรรคการเมืองให้ครบทุกเขตการเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายเดิมกำหนด

ส่วนกรณีที่ กกต. ได้ออกประกาศเตือนพรรคการเมืองในการหาเสียง ก่อนที่จะถึงกำหนดการเลือกตั้ง 180 วันนั้น เลขาธิการ กกต. ชี้แจงว่า เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้ แตกต่างไปจากการเลือกตั้งในปี 2562 ซึ่งจะมีข้อบังคับว่าพรรคการเมืองสามารถดำเนินการใดได้หรือไม่ ในระยะเวลา 6 เดือน แต่เชื่อว่า การหาเสียงของพรรคการเมืองจะยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าการแบ่งเขตจะแล้วเสร็จ ซึ่งสำนักงาน กกต. จะเสนอกรรมการ กกต. ออกข้อบังคับแนวทางการหาเสียงให้ชัดเจน ภายในสัปดาห์นี้ และมั่นใจว่า พรรคการเมือง จะเข้าใจ ข้อจำกัดในการหาเสียง กับการลงพื้นที่เพื่อช่วยประชาชน โดยในวันพรุ่งนี้ (23 ก.ย.) สำนักงาน กกต. ได้นัดประชุมพรรคการเมือง เพื่อทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง ทั้งการจัดการประชุมใหญ่ รวมถึงการเลือกตั้งขั้นต้น เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. ของแต่ละพรรคการเมือง

Related Posts

Send this to a friend