POLITICS

สน.นางเลิ้ง หยุดหรือจอดรถ บนถนนรอบทำเนียบรัฐบาล เตรียมรับมือม็อบ

สน.นางเลิ้ง ออกหนังสือคำสั่ง ห้ามรถทุกชนิด หยุดหรือจอด บนถนนบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล ชั่วคราว เพื่อเตรียมรับมือการชุมนุมจากหลายกลุ่ม จนกว่าภารกิจของเจ้าหน้าที่จะเสร็จสิ้น

วันที่ (22 ส.ค. 65) สถานนีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง ออกหนังสือคำสั่ง ห้ามรถทุกชนิดเดิน หยุด หรือจอดรถทุกชนิด ได้แก่ บริเวณถนนพิษณุโลก ถนนพระราม5 ถนนลูกหลวง และถนนราชดำเนินนอก ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณโดยรอบใกล้กับทำเนียบรัฐบาล ซึ่งข้อกำหนดบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21-24 สิงหาคมนี้ หรือจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น

โดยหนังสือคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 21 – 24 ส.ค.65 มีการนัดรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนหลาย กลุ่มประกอบด้วย

  1. กลุ่มคณะหลอมรวมประชาชน นำโดยนายจตุพร พรหมพันธ์ และนายนิติธร ล้ำเหลือ นัดหมายมวลชนแนวร่วมชุมนุมระหว่างวันที่ 21 – 24 ส.ค. 65 บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร
  2. กลุ่มราษฎรไล่ตู่ คนแดงปฏิวัติ นำโดยนายวรเดช เปรมกมล ประกาศจัดการชุมนุมใน วันที่ 24 ส.ค. 65 เริ่มชุมนุมเวลา 14:00 น.บริเวณแยกราชประสงค์และเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล
  3. กลุ่ม 14 ขุนพล นำโดยนายจิรภาส กอรัมย์ ประกาศจัดกิจกรรม “ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ” ในวันที่ 23 ส.ค. 65 เริ่มชุมนุมเวลา 17:00 น.บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง หลังจาก ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 23 ส.ค. 65

ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ และการข่าวคาดการณ์ว่าจะ มีผู้เดินทางมาร่วมกิจกรรมข้างต้นจำนวนมาก โดยถือเป็นเหตุฉุกเฉิน ทำให้ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการจราจร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย หรือความสะดวกในการจราจร อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 138 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 524/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงให้จัดการจราจร ดังนี้

  1. ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือห้ามจอดรถทุกชนิด ตลอดเวลา ในถนนดังต่อไปนี้

1.1 ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกนางเลิ้งจนถึงแยกสวนมิสกวัน

1.2 ถนนพระรามที่5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการ จนถึงสะพานอรทัย

1.3 ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกเทวกรรม จนถึงสะพานอรทัย

1.4 ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกมัฆวาน จนถึงแยกสวนมิสกวัน

  1. คำสั่งนี้มิให้ใช้บังคับกับรถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร หรือเจ้าพนักงาน จราจร ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2565 จรถึงเวลา 20:00 น. ของ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าเสร็จสิ้นภารกิจ

Related Posts

Send this to a friend