POLITICS

‘พรรคเป็นธรรม’ พร้อมลงนามข้อตกลงตั้งรัฐบาล หนุนเสรีภาพในปาตานี

‘พรรคเป็นธรรม’ พร้อมลงนามข้อตกลงตั้งรัฐบาล หนุนเสรีภาพในปาตานี สอดคล้องกับสิ่งที่พรรคเป็นธรรมต้องการ

วันนี้ (22 พ.ค.66) นายกัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม กล่าวถึงการลงนามข้อตกลงร่วม (MOU) ในการจัดตั้งรัฐบาลว่า ได้ดูตัว MOU แล้ว โดยมีเนื้อหาเป็นกรอบที่ต้องทำความเข้าใจ โดยรายละเอียดทั้ง 23 ข้อนั้น เป็นกรอบที่ต้องทำความเข้าใจ โดยพรรคเป็นธรรมเห็นด้วยกับ MOU ซึ่งมีความสอดคล้องกับสิ่งที่พรรคเป็นธรรมต้องการ เช่นการสร้างเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยืนยันว่าจะต้องมีคำว่า ‘ปาตานี’ เพื่อเป็นการพลิกโฉม การเมืองไทยให้เป็นการเมืองแบบใหม่

ส่วนในรายละเอียดนั้นยืนยันว่าพรรคเป็นธรรมเซ็น MOU อยู่แน่นอน ซึ่งทั้ง 23 ข้อ มีรายละเอียดของการเสริมสร้างเสรีภาพในพื้นที่ปัตตานี ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคเป็นธรรมต้องการผลักดันให้เกิดความยั่งยืน โดยเนื้อหาใน MOU พรรคเป็นธรรมไม่มีความกังวลใด ๆ

Related Posts

Send this to a friend