POLITICS

‘ชวน’ ย้ำ ให้ข้าราชการสภาดูแลตัวเอง-ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเข้ม ยืนยัน ส.ว.ฉีดวัคซีนก่อนเป็นเรื่องส่วนตัว

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ยืนยันยังคงมีมาตรการเข้มในการดูแล ความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รายงานสถานการณ์ให้ตนทราบทุกวันถึงมาตรการในการป้องกันต่างๆ โดยข้าราชการ 2 ใน 3 ยังทำงานอยู่ที่บ้านหรือ Work from Home แล้ววันนี้ (22 เม.ย. 64) ได้ไปตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำงานที่รัฐสภาก็ได้เน้นย้ำว่าแม้สถานที่ทำงานจะแออัดน้อยลง ก็ขอให้ระมัดระวังดูแลตัวเองตามมาตรการป้องกันโรคด้วย

ขณะเดียวกันไม่ได้ห้ามคณะกรรมาธิการฯ ของสภาทำการประชุม แต่ต้องเข้มงวด ไม่เชิญคนนอกเข้ามาในรัฐสภา และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางข้อปฏิบัติของสภาที่ออกมาในตอนแรก ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้าราชการของสภาผู้แทนราษฎร ติดเชื้อโควิด-19 มีเฉพาะพนักงานในส่วนของวุฒิสภา ซึ่งเท่าที่สอบถามเลขาธิการวุฒิสภาทราบว่าติดมาจากที่อื่น เพราะไปทำงานนอกเวลาซึ่งก็น่าเห็นใจ

ส่วนที่ยังมีข้อวิจารณ์จาก ส.ส.ว่ามีความเหลื่อมล้ำในการให้บริการวัคซีน โควิด-19 แม้แต่ ส.ว.ยังได้ฉีดก่อน ส.ส.นั้น นายชวน ยืนยันว่า ในฐานะประธานรัฐสภาดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเรื่องนี้ได้สอบถาม ไปยังประธานวุฒิสภาแล้วได้รับคำยืนยันว่าไม่มีเรื่องอภิสิทธิ์ แต่เป็นเรื่องส่วนตัวของ ส.ว. บางคนที่มีความคุ้นเคยกับแพทย์ เป็นการส่วนตัว ก็นำเพื่อนที่อยู่ในกรรมาธิการชุดเดียวกับตัวเอง ซึ่งเป็นบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดไปฉีดวัคซีน ด้วย จึงถือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่วุฒิสภาโดยรวม

Related Posts

Send this to a friend