POLITICS

‘อัครเดช’ เรียกร้องเร่งแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูง ทำผลผลิตตกต่ำต่อเนื่อง

วันนี้ (7 ก.ย. 66) นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรในญัตติสนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ปัญหาราคาผลิตทางเกษตรตกต่ำในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า จากที่ฟัง สส.อภิปรายในสภาฯ จะเห็นว่าเกษตรกรเดือดร้อนทุกสาขาอาชีพ เดือดร้อนจากต้นการทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ก็มีปัญหา 3 เรื่อง

จากการที่ไปร่วมยินดีกับ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทราบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอ้อย เป็นปัญหาที่กระทรวงอุตสาหกรรมดูแล ตนได้ประสาน ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเพื่อนำนายกสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเข้าพบนางสาวพิมพ์ภัทรา ที่กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยื่นร้องเรียนชาวไร่อ้อยยังไม่ได้ค่าตัดอ้อยสดที่รัฐบาลที่ผ่านมา ได้มีนโยบายลดการจุดไฟเผาอ้อย แล้วจ่ายเงินชดเชยเป็นการจ่ายค่าตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท ในปี 2565/2566 แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชย และใกล้เข้าสู่ช่วงการผลิตใหม่แล้ว

ทั้งนี้ อยากเสนอว่า ให้รัฐบาลประกาศไปเลยว่าเกษตรกรจะได้เงินเท่าไหร่ ทำไมการตัดอ้อยแต่ละครั้ง เกษตรกรจะได้นำมาคำนวณเงินถูกต้อง เพราะที่ผ่านมา ตนเองไม่แน่ใจว่าตัดอ้อยสดแล้ว จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลเท่าไหร่ ตรงนี้เป็นปัญหาในการเผาอ้อย จึงอยากฝากรัฐบาลใหม่ว่าให้แจ้ง เกษตรกรทราบล่วงหน้าด้วย

ส่วนต้นทุนอาหารสัตว์ในเขตอำเภอบ้านโป่ง มีการเลี้ยงโคนมกันมาก ถือเป็นอาชีพพระราชทาน เพราะมีสหกรณ์โคนมหนองโพอยู่ในพื้นที่ สมัยก่อนได้สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคนม เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง แต่ปัจจุบันเกษตรกรที่เลี้ยง โคนมในพื้นที่หรือเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ที่ส่งนมมายังสหกรณ์ฯประสบปัญหาเรื่องต้นทุนด้านอาหารมีราคาแพง อาหารสัตว์มีราคาแพงสวนทางกับสินค้าทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ เกือบทุกชนิด ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์หรือ ทำปศุสัตว์สูงขึ้น

จึงขอฝากกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่จะตั้งขึ้นมาว่า ต้องไปศึกษาจะลดราคาค่าอาหารสัตว์ได้อย่างไร และได้ทราบข้อมูลจากที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยที่บ้านโป่งพบว่า เกษตรกรเลิกเลี้ยงหรือลดจำนวนการเลี้ยงโคนมลงกว่า 40% แล้ว เพราะสู้ต้นทุนไม่ไหว ซึ่งเป็นตัวสะท้อนว่า เกษตรกรมีความเดือดร้อนถ้าไม่เดือดร้อนเขาคงไม่ลดการเลี้ยง

Related Posts

Send this to a friend