POLITICS

ไทยสร้างไทย หนุนยกเลิกจับใบดำใบแดง ชี้ ถึงเวลาปรับลดจำนวนพลทหาร

ไทยสร้างไทย หนุนยกเลิกจับใบดำใบแดง ชี้ ถึงเวลาปรับลดจำนวนพลทหารให้เป็นตามความจำเป็น และความสมัครใจ งดส่งทหารไปรับใช้บ้านผู้บังคับบัญชา เพิ่มสวัสดิการ-ลดทอนงบที่ไม่จำเป็น

น.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่ากองทัพในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความสำคัญกับบุคคลากรของกองทัพ เพื่อดูแลให้ทหาร โดยเฉพาะชั้นผู้น้อย ให้สามารถรับใช้ชาติได้อย่างเต็มความสามารถ และมีความภาคภูมิใจ

พรรคไทยสร้างไทย สนับสนุนให้มีการยกเลิกการจับใบดำใบแดง เพื่อเปลี่ยนให้เป็นระบบสมัครใจ โดยงบกองทัพที่ใช้สำหรับทหารเกณฑ์ในปัจจุบันประมาณปีละ 16,000 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 12,000 บาท/เดือน หากหักค่าอาหาร และค่าจิปาถะอื่นๆ พลทหารจะเหลือเงินคนละประมาณ 3,000-7,000 บาท/เดือน แล้วแต่ละหน่วยงาน

“ต้องยอมรับว่าพลทหารมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับกองทัพ โดยทุกเหล่าทัพมีทหารเกณฑ์รวมกับประมาณ 100,000 คน ในจำนวนนี้อาสาเข้ามาเป็นทหารประมาณ 5 หมื่นคน และจับได้ใบแดงอีก 5 หมื่นคน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าความต้องการจริง เราจึงเห็นภาพพลทหารไปรับใช้ตามบ้านผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการใช้งานผิดประเภท และเกินความจำเป็น”

สำหรับคนที่ไม่สมัครใจ แต่ต้องไปเกณฑ์ทหาร ถือเป็นการบังคับ ทำให้พวกเขาต้องเสียอิสระภาพ และเสียสิทธิในการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเวลาถึง 2 ปี ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า กองทัพควรที่จะปรับลดจำนวนพลทหารให้เพียงพอต่อความจำเป็นก็พอ ซึ่งหากนำงบประมาณการเกณฑ์ทหาร และลดทอนงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไป เปลี่ยนมาเป็นสวัสดิการเพิ่มงบประมาณให้กับผู้ที่สมัครใจเป็นพลทหาร ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนมาสมัครเพิ่มขึ้น การปรับระบบให้ถูกต้องจะทำให้การเกณฑ์ทหารไม่มีอีกต่อไป

Related Posts

Send this to a friend