POLITICS

รัฐจัดสัมมนาใหญ่ “โอกาสและความท้าทายจากความสัมพันธ์ไทย-ซาอุ”

สร้างการรับรู้ผ่าน FB live เพจ “ข่าว ศอ.ตบ.” พุธ 23 ก.พ. นี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบนโยบายแก่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดการฟื้นความสัมพันธ์ ไทย – ซาอุดีอาระเบีย ต้องเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ศอ.บต. กำหนดการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะไว้สองครั้ง โดยการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 14 – 15 ก.พ. ที่ผ่านมา และ ในวันที่ 23 ก.พ.นี้ จะเป็นการสัมมนาใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นายกรัฐมนตรีจะแสดงปาฐกถา หัวข้อ “ความสำเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดิอาระเบีย โอกาสและศักยภาพของประเทศไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ “ ผ่านระบบการปรับทางไกล และมีการบรรยายจากอุปทูตไทยประจำประเทศซาอุดิอาระเบีย และอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจําประเทศไทยในหัวข้อดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การส่งเสริมความร่วมมือของสองประเทศ ประกอบด้วยมิติต่างๆ 9 ด้าน กล่าวคือ การท่องเที่ยว พลังงาน แรงงาน อาหาร การค้าและการลงทุน สุขภาพ ความมั่นคง การศึกษาและศาสนา และ การกีฬา สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความร่วมมือกับประเทศซาอุดิอาระเบียมาอย่างยาวนาน แม้ในห้วงเวลาที่สองประเทศไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์และพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียทุกปี

ประชาชนผู้สนใจ สามารถรับชม Live สด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โอกาส ศักยภาพและความท้าทายของจังหวัดชายแดนภาคใต้และของประเทศไทยภายหลังรัฐบาลเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียโดยสมบูรณ์” ในวันที่ 23 ก.พ.นี้ เวลา 08.00 – 16.30 น. ผ่านทางเพจ Face book : ข่าว ศอ.บต.

Related Posts

Send this to a friend