POLITICS

ประกันสังคม เผยแพร่รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

วันนี้ (21 พ.ย. 66) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางช่องทางต่างๆ ได้แก่

1.ทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

2.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด ที่ได้ลงทะเบียนไว้

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ สามารถยื่นขอแจ้งเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ทุกวันในเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ทุกวันในเวลาราชการ

Related Posts

Send this to a friend