POLITICS

ครม.เห็นชอบ เสนอ ‘อุทยานธรณีขอนแก่น’ เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่ 2

วันนี้ (21 มิ.ย. 65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีขอนแก่น เป็นอุทยานธรณีโลก ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO)

อุทยานธรณีขอนแก่น มีเนื้อที่ประมาณ 1,038 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น คือ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และอำเภอมัญจาคีรี ซึ่งอำเภอมัญจาคีรี เป็นอำเภอที่ ครม.เห็นชอบให้เพิ่มรวมอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีขอนแก่น เนื่องจากเป็นแหล่งค้นพบซากไดโนเสาร์เช่นกัน

โดยลักษณะโดดเด่นของอุทยานธรณีขอนแก่น คือ เป็นแหล่งค้นพบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์สายพันธุ์ใหม่ของโลก ถึง 5 สายพันธุ์ ได้แก่ 1. สยามโมซอรัส สุธีธรนิ (Siamosaurus suteethorni) 2. ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) 3. สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส (Siamotyrannus isanensis) 4. กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus Khonkaenensis) และ 5. ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ (Phuwiangvenator yaemniyomi)

นอกจากนี้ ยังพบรอยเท้าสัตว์ร่วมยุคกับไดโนเสาร์ เช่น จระเข้ และปลาโบราณ เป็นต้น รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงธรณีวิทยาที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ อุทยานแห่งชาติภูเวียง น้ำตกดาดฟ้า เป็นต้น

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เป็นขอบเขตพื้นที่ที่มีคุณค่าทั้งด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัย และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน ซึ่งปัจจุบันไทย มีอุทยานธรณีโลกที่ได้รับการรับรองแล้ว 1 แห่ง คือ อุทยานธรณีสตูล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับกรณีของอุทยานธรณีขอนแก่น จากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะยื่นความประสงค์ต่อยูเนสโก ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ส่วนการเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลก ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโก

Related Posts

Send this to a friend