POLITICS

‘ราเมศ’ เผย ปชป. หนุน 13 ร่างแก้ รธน.ส่ง บัญญัติ-ชินวรณ์-ชัยชนะ นั่ง กมธ.

วันนี้ (21 มิ.ย. 64) เวลา 16.15 น.ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุม ส.ส.ของพรรคว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 22 มิ.ย. ส่วนการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทั้ง 13 ฉบับ แต่พรรคเป็นห่วงในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ใน 2 มาตรา คือ มาตรา 144 ว่าด้วยการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี และมาตรา 185 ว่าด้วย ส.ส.หรือ ส.ว.ต้องไม่ก้าวก่ายการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ซึ่ง ส.ส.ของพรรคหลายคนจะได้แปรญัตติในชั้นคณะกรรมาธิการต่อไป 

ทั้งนี้ พรรคได้เตรียมผู้อภิปรายไว้จำนวนมาก โดยได้รับการจัดสรรเวลา 1 ชั่วโมง 3 นาที นำทีมโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาบุคคลไปเป็นคณะกมธ. จำนวน 3 คน ได้แก่ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช และนายชัยชนะเดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีทั้งสิ้น 45 คน แบ่งเป็น ส.ส. 30 คน และ ส.ว.15 คน

Related Posts

Send this to a friend