POLITICS

พาณิชย์สุ่มตรวจราคาผักผลไม้ตลาดสี่มุมเมืองพบราคายังปกติ สั่งพาณิชย์จังหวัดจับตาราคารายพื้นที่

พาณิชย์สุ่มตรวจราคาผักผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง พบ ราคายังปกติ สั่งพาณิชย์จังหวัด จับตาราคารายพื้นที่ ป้องกันกักตุนและจำหน่ายเกินราคา ซ้ำเติมปชช.

วันนี้ (21 ม.ค.65) นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผักผลไม้ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานี โดยเฉพาะสินค้าผักและผลไม้ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

จากการลงพื้นที่ตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งเป็นตลาดขายส่งผักและผลไม้ขนาดใหญ่ ได้รับแจ้งว่า ราคาผักและผลไม้ยังเป็นปกติ ปรับขึ้นลงตามฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาด สำหรับมะละกอที่มีข่าวว่าปรับขึ้นราคาจนส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้า ได้สอบถามเกษตรกรที่นำมะละกอมาลงจำหน่าย ทราบว่า มะละกอมีการปรับขึ้นลงเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ที่ราคาจะปรับสูงขึ้น แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. ราคาจะปรับลดลง โดยราคา ณ วันที่ 21 ม.ค. 65 มะละกอลูกยาว (พันธุ์ดำเนิน) อยู่ที่ 100-130 บาท/ถุง 10 กก. ส่วนมะละกอลูกกลม อยู่ที่ 130-150 บาท/ถุง 10 กก. ซึ่งเป็นราคาปกติในช่วงนี้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะจับตาดูแลราคามะละกออย่างใกล้ชิด โดยเฉาะในบางพื้นที่ที่มีปัญหาราคามะละกอแพงเนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ผลผลิตออกน้อย เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงจะเชื่อมโยงจับคู่ตลาดเพื่อกระจายผลผลิตให้มีความทั่วถึง นอกจากนี้จะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทุกชนิดอย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร จะมีโทษตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ

ณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ด้านนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายในได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจจำนวน 10 ชุด ออกตรวจสอบพื้นที่ 50 เขต ทั่วกรุงเทพฯ เป็นประจำทุกวัน โดยกำชับให้ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด รวมทั้งได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง ซึ่งหากมีการตรวจสอบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

Related Posts

Send this to a friend