POLITICS

พปชร. ติวเข้ม ส.ส.ก่อนถกญัตติแก้ รธน.รายมาตรา วาระแรก 22-24 มิ.ย. นี้

พปชร. ติวเข้ม ส.ส. ก่อนถกญัตติแก้ รธน.รายมาตรา วาระแรก 22-24 มิ.ย. นี้ ย้ำแนวทางพรรค เสนอแก้ 5 ประเด็น 13 มาตรา ย้ำคำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ 21 มิถุนายน 2564 จะมีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ณ ที่ทำการพรรค ถนนรัชดาฯ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 22 – 24 มิถุนายนนี้  เพื่อพิจารณาญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ในวาระแรกขั้นรับหลักการ 

พร้อมยืนยันแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ยึดตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้เสนอไป รวม 5 ประเด็น 13 มาตรา ดังนี้

1.เพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา 29 มาตรา 41 และมาตรา 45  เช่น สิทธิการให้ประกันตัว สิทธิของชุมชนในการได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากรัฐ 

2.แก้ไขระบบการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ โดยกลับไปใช้แบบรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 400 เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน

3.แก้ไขบทบัญญัติเรื่องการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา144  ห้าม ส.ส.และ ส.ว.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสนอแปรญัตติงบประมาณ

4.แก้ไขมาตรา 185 เพิ่มอำนาจส.ส. ให้สามารถนำพาประชาชนไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหารือในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ แต่ก็ยังคงไว้ในเรื่องไม่ให้ ส.ส.เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 

และ 5. แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 270 ในบทเฉพาะกาล ที่บัญญัติให้วุฒิสภาเพียงฝ่ายเดียวที่มีหน้าที่และอำนาจติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดปฏิรูปประเทศ รวมถึงการติดตามการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ให้แก้เป็นอำนาจของรัฐสภา

ทั้งนี้ยืนยันว่า พรรคพลังประชารัฐ พร้อมเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไป ซึ่งพร้อมนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของทุกฝ่าย มาร่วมพิจารณาเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่เหมาะสมที่สุด ในสถานการณ์นี้ 

Related Posts

Send this to a friend