POLITICS

’กังฟู วสวรรธน์‘ ยืนยัน ’ไทรวมพลัง‘ ไม่ใช่พรรคตัวแทนใคร

’กังฟู วสวรรธน์‘ ยืนยัน ’ไทรวมพลัง‘ ไม่ใช่พรรคตัวแทนใคร พร้อมพิจารณาตัวเอง หากร่วมรัฐบาลแล้ว ไม่สามารถเอานโยบายไปขับเคลื่อนให้คนในท้องถิ่นตัวเองได้

วันนี้ (20 เม.ย. 67) ที่โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี นายวสวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2567 ปรับโฉมพรรค เปลี่ยนชื่อ และโลโก้ของพรรค โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นว่าพรรคไทรวมพลังเป็นพรรคสาขาของเพื่อไทยหรือไม่ ระบุว่า โดยแต่แรกพรรคก็เป็นของเราอยู่แล้ว ไม่ใช่พรรคตัวแทนของใคร และวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า การปรับโฉมใหม่เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ ด้วยแนวคิดเสรีก้าวหน้าสายกลาง ทันสมัย ไม่ฮาร์ดคอร์ เพื่อให้มีจุดยืนที่ชัดเจน ซึ่งอยากเป็นสถาบันการเมือง ที่ให้ใครก็ตามมีแนวคิด หรืออุดมการณ์ทางการเมือง ได้ต่อยอดจับมือร่วมกันไปเรื่อยๆ และเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ ซึ่งไม่ได้มองข้ามคนรุ่นเก่า โดยพร้อมที่จะเป็นโซ่ข้อกลางของคนทั้ง 2 รุ่น

ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางการทำงานว่าจะร่วมกับพรรคเพื่อไทยเป็นหลักเลยหรือไม่ นายวสวรรธน์ กล่าวว่า เราเป็นพรรคที่พร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรคอยู่แล้ว วันนี้เราร่วมรัฐบาลอยู่ก็ต้องขับเคลื่อนนโยบายที่พรรคหาเสียงไว้ หากวันใดวันหนึ่งเราเข้าไปอยู่ร่วมรัฐบาลแล้ว แต่ไม่สามารถเอานโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดกับคนในท้องถิ่นได้ เราก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกัน เพราะเราเองก็ต้องดูพี่น้องประชาชนของเราเป็นหลัก

สวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง

นายวสวรรธน์ ยังชี้แจงว่าพรรคไทรวมพลังเกิดมาจากท้องถิ่น แต่ก็สามารถอินเตอร์ได้ เพื่อให้เป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ได้ส่งเสียงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม พรรคไทรวมพลังไม่ได้ปรับโฉมเพื่อเตรียมต่อสู้กับใคร แต่สู้กับตัวเอง เพื่อให้ทำงานมากขึ้น ขยันให้มากขึ้น รักษาสัญญาที่จะทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน เพราะโซเชียลมีเดียเร็ว เราพูดอะไรไว้ก็ต้องทำ

อย่างไรก็ตาม นายวสวรรธน์ ย้ำว่า พรรคของเป็นคนกลางประสานให้มีการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมย้ำว่าทุกพรรคการเมืองออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้ หากเอาอคติออกเชื่อว่าทุกคนทำงานด้วยกันได้หมด

Related Posts

Send this to a friend