POLITICS

แสวง พบ วิษณุ แจงอำนาจรัฐบาลรักษาการหลังยุบสภาฯ ยันเดินหน้าเลือกตั้งตามกรอบรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (20 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางเข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากนั้นเวลา 10.45 น. นายแสวง ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้นายวิษณุ ได้เชิญมาถามขั้นตอนหากยุบสภาฯแล้ว คณะรัฐมนตรีรักษาการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรได้บ้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา 169 และวันนี้ที่ตนเดินทางมาเพื่อชี้แจงเรื่องนี้เพราะถือเป็นเรื่องใหม่

เมื่อถามว่าสรุปแล้ววันเลือกตั้งคือวันใด นายแสวงกล่าวว่า ไม่รู้ เราไม่ได้มาพูดเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งเพราะมาคุยเรื่อง 169 อย่างเดียว ส่วนเรื่องไทม์ไลน์เลือกตั้งนั้นไม่ได้มีการหารือ ต้องไปถามกกต.ชุดใหญ่ คงจะประกาศวันเลือกตั้งหลังมีการยุบสภาฯ

เมื่อถามว่านายวิษณุ ระบุว่าอาจมีการยุบสภาฯวันเดียวกันนี้ (20 มี.ค.) นายแสวงกล่าวว่า ตนไม่ทราบนายวิษณุ ไม่ได้เล่าให้ฟัง เมื่อถามว่าหากยุบสภาฯ วันนี้เป็นไปได้หรือไม่จะมีการเลือกตั้งวันที่ 7 หรือ 14 พ.ค. นายแสวงกล่าวว่า วันเลือกตั้งอยู่ในช่วง 45-60 วันหลังยุบสภาฯ ส่วนวันไหนก็ต้องไปดู

เมื่อถามว่าหากมีการยุบสภาฯ วันนี้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร นายแสวงกล่าวว่า กกต.ก็จะประชุมวันที่ 21 มี.ค. โดยพิจารณาร่างประกาศที่เกี่ยวกับวันรับสมัคร ส.ส. การกำหนดวันเลือกตั้ง กำหนดเขตเลือกตั้ง

“กกต.เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งต้องบริหารสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมือนมาคุยวันนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะคณะรัฐมนตรีต้องรักษาการ หน้างานเลือกตั้งมีอยู่ 4-5 งาน ไม่ว่าจะเป็น กกต. พรรคการเมือง ประชาชน รัฐบาลรักษาการ ทุกคนควรอยู่กับที่ที่ตัวเองควรอยู่ จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เราจะบริหารสถานการณ์ไปถึงวันเลือกตั้งให้มั่นใจและสะบายใจว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่” นายแสวง กล่าว

เมื่อถามถึงกรณีที่มีพรรคการเมืองไปร้องเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อศาลปกครองแล้วขอให้มีการคุ้มครองฉุกเฉิน จะกระทบทำให้วันเลือกตั้งต้องขยับออกไปหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า เราเดินตามรัฐธรรมนูญ วันเวลาเป็นตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว กฎหมายให้ทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้น สุดท้ายต้องรอดูการวินิจฉัยของศาลปกครองว่าผลจะเป็นอย่างไร ทุกคนมีสิทธิใช้สิทธิ อย่าเพิ่งไปคาดคะเน แต่ตนคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการร้องยุบพรรคหลายพรรค จะทำให้การเลือกตั้งสะดุดหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า ตนเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ผ่านมาก็ทำตามกฎหมาย การแข่งขันอย่าไปกังวลอะไรถ้าเราไม่ได้ทำผิด เพราะกฎหมายให้การคุ้มครองทุกคนที่ไม่ได้กระทำผิด และเมื่อได้รับการร้องเรียนเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งกับผู้ร้องและผู้ถูกร้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 169 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกรณี คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 167 (2) และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา 168 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้(1) ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ที่กำหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (2) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน (3) ไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน (4) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

Related Posts

Send this to a friend