POLITICS

โฆษกรัฐบาล ชี้แจงกรณีบิลค่าไฟบางส่วนออกไปก่อนมีมติ ครม.ลดค่าไฟฟ้า

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการพิมพ์และส่งบิลค่าไฟของรอบเดือนกันยายน 2566 ออกไปบางส่วนแล้วประมาณ 8 ล้านฉบับ หรือประมาน 30% ก่อนที่จะมีมติ ครม.ลดค่าไฟฟ้าออกมา จึงมีใบแจ้งหนี้บางส่วนคิดด้วยอัตราเดิม ซึ่งหากได้รับใบแจ้งแต่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้ชำระเงิน จะทำการปรับปรุงบิล เวลาผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินจะเป็นยอดใหม่ที่ลดแล้ว

ส่วนกรณีสุดท้าย ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายเงินไปแล้ว ตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ลดราคา ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องกังวล จะไปคืนให้โดยนำไปลดกับบิลค่าไฟเดือนถัดไป

Related Posts

Send this to a friend