POLITICS

USTDA พร้อมช่วยไทยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ

USTDA มอบทุนช่วยเหลือด้านเทคนิคให้ ‘ดีป้า’ พร้อมช่วยไทยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ

วันนี้ (19 ก.ย. 65) องค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (USTDA) มอบทุนช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ของไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของภูเก็ต

“ไทยมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ USTDA ภูมิใจที่ได้จับมือกับดีป้าและหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย” อีโน ที. อีบอง ผู้อำนวยการ USTDA กล่าว “การช่วยภูเก็ตปรับใช้โซลูชันที่ใหม่ล้ำสมัยเหล่านี้จะเป็นผลดีกับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายล้านคนที่มาเยือนในแต่ละปี งานของเรายังจะช่วยให้บริษัทของสหรัฐฯ มีโอกาสมอบเทคโนโลยีและบริการที่ตรงตามความต้องการของภูเก็ตอีกด้วย”

ความช่วยเหลือของ USTDA จะช่วยพัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคและกลยุทธ์ที่ละเอียดถี่ถ้วนสำหรับการยกระดับแพลตฟอร์มจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมืองภูเก็ต (Phuket City Data Platform) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนานวัตกรรมข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารเมืองและการให้บริการประชาชน ความช่วยเหลือนี้จะเสริมสร้างศักยภาพศูนย์บัญชาการและรวบรวมข้อมูล (Command Center) ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่สำคัญของภูเก็ต ซึ่งรวมไปถึงระบบควบคุมการจราจรและการแจ้งเหตุฉุกเฉิน โครงข่ายไฟเบอร์ออปติก เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล การโอนย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเครือข่าย 5G

“โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับไทยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลที่สดใส และก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ชาวไทย ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความพยายามของไทยในการเสริมสร้างภาคการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชาญฉลาด และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น” อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เกว็นโดลิน เจ. คาร์ดโน กล่าว “ความเป็นหุ้นส่วนกับสหรัฐฯ ช่วยให้ไทยสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากนวัตกรรมอเมริกันที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษและประสบความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้ได้”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการของดีป้า กล่าวว่า “ด้วยการทำงานกับดีป้าอย่างใกล้ชิด ภูเก็ตดำเนินงานเชิงรุกในการนำโซลูชันด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจของพลเมืองและผู้มาเยือนภูเก็ต ด้วยการสนับสนุนทั้งจาก USTDA และหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต เราเชื่อมั่นว่า ความช่วยเหลือด้านเทคนิคนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยมีพลเมืองเป็นศูนย์กลางในระยะยาว รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย”

ภูเก็ตเป็นจังหวัดบนเกาะทางใต้ของไทยในทะเลอันดามัน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ โดยต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคนทุกปี อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 26 สมาชิกทางการของเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network) ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือเพื่อให้บรรดาเมืองจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาเมืองที่ชาญฉลาดและยังยืนร่วมกัน

โครงการนี้ช่วยให้เป้าหมายของกรอบความร่วมมือ Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) รุดหน้าเพื่อพัฒนาและนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยมาใช้ เพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและอำนวยให้เกิดสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้าง

USTDA หรือ องค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade and Development Agency) ช่วยให้เกิดการสร้างงานในบริษัทของสหรัฐฯ ผ่านทางการส่งออกสินค้าและบริการให้แก่โครงการด้านการพัฒนาที่สำคัญ ๆ ในเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่ USTDA เชื่อมโยงธุรกิจของสหรัฐฯ กับโอกาสการส่งออกโดยให้เงินสนับสนุนกิจกรรมการเตรียมการดำเนินงานในโครงการและการสร้างความเป็นหุ้นส่วน ซึ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศภาคี

Related Posts

Send this to a friend