POLITICS

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามสถานการณ์น้ำ

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามสถานการณ์น้ำ – ถกกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (19 ก.ย. 65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมลคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สมช. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ และประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) พร้อมตรวจติดตามการขับเคลื่อนมติ กพต. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จุดแรก พล.อ.ประวิตร เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ การขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรไทย-มาเลเซีย และนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นิทรรศการการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เปิดปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ พร้อมพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร (ผ่านระบบ Zoom) ก่อนประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) พบปะหารือกับผู้บริหารภาคธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขณะที่ช่วงบ่าย พล.อ.ประวิตร จะเดินทางไปตรวจด่านพรมแดน สุไหงโกลก รับฟังบรรยายสรุปและชมจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก (ไทย-มาเลเซีย) แห่งที่ 2 อ.สุไหงโก-ลก – เมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รวมถึงรับฟังความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในพื้นที่ชุมซน จ.นราธิวาส (คันกั้นน้ำ) ที่สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก รวมถึงพบปะประชาชน มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วย

Related Posts

Send this to a friend