POLITICS

22 ว่าที่ ส.ส.ประชาธิปัตย์ ให้ ‘เฉลิมชัย’ ตัดสินใจทางการเมือง ย้ำจุดยืนไม่ร่วมรัฐบาลพรรคก้าวไกล

วันนี้ (19 พ.ค. 66) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวระดับสูงภายในพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยเกี่ยวกับกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์ดีลร่วมรัฐบาลก้าวไกลว่าไม่เป็นความจริง โดย ส.ส. เขตที่ชนะการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ 22 คน เห็นตรงกันว่า จะให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการเลขาธิการพรรค เป้นผู้มีอำนาจตัดสินใจในทางการเมืองของพรรค รวมถึงการจะตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจน จะไม่เข้าร่วมรัฐบาล กับพรรคก้าวไกล แต่หากพรรคก้าวไกล ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ทำให้สถานการณ์พลิก เป็นพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล ค่อยมาพิจารณาอีกครั้ง

สำหรับ ว่าที่ ส.ส. แบบแบ่งเขตของพรรคทั้ง 22 คน ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช 6 ที่นั่ง ได้แก่ เขต 1 นายราชิต สุดพุ่ม เขต 2 นายทรงศักดิ์ มุสิกอง เขต 3 นายพิทักษ์เดช เดชเดโช เขต 4 ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ เขต 5 นายชัยชนะ เดชเดโช เขต 9 นางอวยศรี เชาวลิต

พัทลุง 2 ที่นั่ง ได้แก่ เขต 1 นางสุพัชรี ธรรมเพชร เขต 3 นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ตรัง 2 ที่นั่ง ได้แก่ เขต 3 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เขต 4 นายกาญจน์ ตั้งปอง ปัตตานี 1 ที่นั่ง เขต 4 นายยูนัยดี วาบา

สงขลา 6 ที่นั่ง ได้แก่ เขต 1 นายสรรเพชร บุญญามณี เขต 3 นายสมยศ พลายด้วง เขต 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง น.ส.สุภาพร กำเนิดผล เขต 8 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เขต 9 นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง

ภาคอื่นๆ ประจวบคีรีขันธ์ 2 ที่นั่ง ได้แก่ เขต 2 นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ เขต 3 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช
อุบลราชธานี 1 ที่นั่ง เขต 2 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
สกลนคร 1 ที่นั่ง เขต 2 นายชาตรี หล้าพรหม
แม่ฮ่องสอน 1 ที่นั่ง นายสมบัติ ยะสินธุ์

ส่วนการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ หลังนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค รักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค จะมีการนัดประชุมหารือถึงกรอบการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ในวันที่ 24 พ.ค. นี้

มีรายงานข่าวว่า ภายในพรรคมีบางส่วนที่ต้องการสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง ซึ่งยังมีเสียงคัดค้านอยู่มาก โดยบางส่วนต้องการสนับสนุน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และมีการพูดถึงชื่อของ นายเดชอิศม์ ขาวทอง ว่าที่ ส.ส.สงขลา เป็นหัวหน้าพรรค ส่วนนายเฉลิมชัย ยืนยันว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆ ภายในพรรคตามที่เคยได้ประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้ง

Related Posts

Send this to a friend