POLITICS

‘สมศักดิ์’ ดีใจ ครม.เห็นชอบหลักการ ‘โคแสนล้าน’ ใช้เวลา 20 ปี ผลักดัน

หวังช่วยเกษตรกรทั่วประเทศ ขณะที่ ครม.ให้หาข้อสรุปเรื่องอัตราดอกเบี้ยใหม่

วันนี้ (19 มี.ค. 67) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จ.พะเยา เห็นชอบในหลักการโครงการโคแสนล้าน ว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ขอขอบคุณคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบโครงการนี้ แต่ยังมีเงื่อนไขเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ย ของ ธกส. มีการเปลี่ยนแปลง เดิมอยู่ที่ 4% แต่ปัจจุบันขึ้นไปที่ 5% ก็ต้องไปหาข้อสรุปใหม่

“เงินที่นำไปให้ชาวบ้านไปซื้อโคเอง ถ้ามีราคาไม่สูง ก็สามารถซื้อได้มากกว่า 2 ตัว เป็นโอกาสดีที่จะลงทุน ในช่วงที่วัวมีราคาไม่สูง ครม.ก็ให้ความเห็น และเห็นชอบตามที่ผมเสนอในฐานะประธานกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้เคยทดลองมา 4 ปีกว่า ให้วัวไปเลี้ยง ได้วัวรวมแล้ว 11 ตัว จาก 2 ตัว ก็เห็นว่าได้ประโยชน์ ถ้าวัวตัวละ 25,000 บาท ก็มียอดถึงกว่า 250,000 บาท ถ้าเลี้ยงกันจำนวนมาก กำลังซื้อจะเกิดจากเกษตรกรทั้วประเทศ ก็เป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้มีทรัพย์สินมากขึ้น”

นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่าพยายามผลักดันโครงการนี้มา 20 ปีแล้ว มาวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการก็ยินดี และหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชน ซึ่งจะมีการประสานกับกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรฯในการอบรมชาวบ้านที่สนใจ ถ้าเลี้ยงกันทั่วประเทศ จะเกิดกำลังซื้อ เป็นทางเลือกอาชีพให้กับประชาชนด้วย

ขณะที่นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการโครงการโคแสนล้าน ที่เสนอโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค วงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีประวัติ จะให้กู้จำนวน 1 แสนครัวเรือน ครัวเรือนละ 50,000 บาท ไปซื้อโค โดยให้ผ่อนชำระคืนตั้งแต่ปีที่ 3 แต่เรื่องอัตราดอกบี้ย ขอให้กองทุนหมู่บ้านประชุมกับกระทรวงการคลัง เพื่อหาข้อสรุปต่อไป

Related Posts

Send this to a friend