POLITICS

รฟท.แจงที่ดินเขากระโดง รฟท.ไม่ได้เป็นผู้ฟ้องประชาชน คำตัดสินผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี ไม่ผูกพันบุคคลภายนอก

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวชี้เเจงที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ณ รัฐสภาฯ ห้อง 203 ห้องแถลงข่าวกระทรวงคมนาคม กรณีนายทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ อภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมีเนื้อหาการอภิปรายที่อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิด

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ระบุว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีที่ประขาชนไปขอออกโฉนด และได้ฟ้องการรถไฟฯ 35 ราย ศาลพิพากษาว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวที่ประชาชนไปขอออกโฉนด ซึ่งคำพิพากษา หรือคำสั่งนั้นผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี 35 ราย เท่านั้น ตามหลักธรรมาภิบาล จะไปทึกทักไปถึงแปลงอื่น ๆ ด้วยไม่ได้ ดังนั้นคดีที่ประชาชนไปฟ้องจะไม่ผูกพันบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145 และการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่เคยให้สัมภาษณ์ตามที่ผู้อภิปรายได้กล่าวอ้างแต่อย่างใด รฟท.ไม่ได้เลือกปฏิบัติ

Related Posts

Send this to a friend