POLITICS

ส.ส.เจี๊ยบ เยี่ยมมวลชนถูกจับที่ สน.ทุ่งสองห้อง

ส.ส.เจี๊ยบ เยี่ยมมวลชนถูกจับที่สน.ทุ่งสองห้อง ผู้ชุมนุม ยืนยัน เจ้าหน้าที่กระทำเกินกว่าเหตุจริง คาด ตร.แจ้งข้อหามั่วสุม-ประทุษร้าย

วันนี้ (18 พ.ย.65) เมื่อเวลา 17.30 น. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์หลังเข้าเยี่ยมมวลชนที่ถูกคุมตัวอยู่ภายใน สน.ทุ่งสองห้อง ระบุว่า จากการพูดคุยกับมวลชน หลายคนให้การตรงกันว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีการใช้กระบองฟาดไปที่มวลชน และทำร้ายร่างกาย ซึ่งมวลชนตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนมีอาการเกรี้ยวกราด ทำเกินกว่าเหตุ ทั้งนี้อาจมีการแจ้งข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 216 เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 215 ให้เลิกไป ผู้ใดไม่เลิก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมอนุญาตให้มวลชนเข้าไปเยี่ยมผู้ถูกคุมขังครั้งละ 3 คน

นางสาวภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล แกนนำราษฎรหยุด APEC2022 กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการทำบันทึกจับกุม เนื่องจากมวลชนบางส่วนถูกส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บ ส่วนเรื่องการประกันตัว ขอให้รอข้อมูลอมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

Related Posts

Send this to a friend