POLITICS

นายกฯ บอกตั้ง ‘พิชิต’ เป็นที่ปรึกษานายกฯ ให้ดูเรื่องกฎหมาย

นายกฯ ยืนยัน ไปประชุมยูเอ็น ที่นิวยอร์ค ไม่มีนักธุรกิจร่วมทริป ชี้ เคยแจงไปแล้ว บอกตั้ง ‘พิชิต’ ที่ปรึกษานายกฯ ให้ดูเรื่องกฎหมาย

วันนี้ (18 ก.ย. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึง การเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการใช้งบประมาณในการเหมาลำเครื่องบินถึง 30 ล้านบาท ว่า เรื่องนี้ได้มีการแถลงไปหลายครั้งแล้ว ซึ่งก็เป็นไปตามที่แถลง ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่มีนักธุรกิจร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

ส่วนการแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนั้น นายเศรษฐา กล่าวว่าจะให้ มาดูเรื่องกฎหมาย

Related Posts

Send this to a friend