POLITICS

‘พปชร.’ ปรับโครงสร้าง เลือก กก.บห.ชุดใหม่ ‘ไพบูลย์’ ชง ‘ธรรมนัส’ เป็น เลขาฯพรรค ด้าน ‘สามมิตร’ ดัน ‘อนุชา’ สู้ ก่อนขอถอนตัว

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อที่ประชุมได้รายงานผลดำเนินการประจำปี และงบดุลของพรรค ซึ่งเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นได้วาระอื่นๆ โดยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนพรรค ได้แจ้งที่ประชุมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งถึงกรรมการบริหารพรรคว่ามีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับพรรคข้อที่ 15 กำหนดว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมด แล้วแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาแทน

จากนั้น นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ได้แจ้งในที่ประชุมว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกต้องดำเนินการเลือกใหม่ในที่ประชุมใหญ่พรรค ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ได้เสนอที่ประชุมถึงสัดส่วนกรรมการบริหาร จำนวน 26 คน ก่อนจะเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง โดยไม่มีใครเสนอชื่อคนอื่นแข่ง จากนั้นสมาชิกได้ลงคะแนนลับ ซึ่งปรับวิธีการจากเดิมให้สมาชิกเดินไปหย่อนบัตรนั้น ก็ให้สมาชิกนั่งที่โต๊ะ แล้วมีเจ้าหน้าที่พรรคนำหีบลงคะแนนมาให้สมาชิกหย่อน เพื่อรักษาระยะห่าง และถือเป็นการลงคะแนนแบบลับแล้ว

อย่างไรก็ตาม นายไพบูลย์ ยังได้เสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​เกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขาธิการพรรค ขณะที่นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย จากกลุ่มสามมิตร ได้เสนอชื่อนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี​ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชิงตำแหน่งเลขาธิการพรรคด้วย แต่นายอนุชาได้ลุกขึ้นแจ้งที่ประชุมขอถอนตัว เนื่องจากได้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคมาปีกว่าแล้วและขอเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงาน

Related Posts

Send this to a friend