POLITICS

‘สันติ’ ชู นโยบาย วางผังเมืองใหม่ แก้ปัญหาลดความแออัด ลดต้นทุนค่าขนส่ง

‘สันติ’ ชู นโยบาย วางผังเมืองใหม่ แก้ปัญหาลดความแออัด ลดต้นทุนค่าขนส่งสร้างศก.ประเทศ

วันนี้ (18 มี.ค. 66) เมื่อเวลา 17.50 น.นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวปราศรัยบนเวที”พลังใหม่ พลังกรุงเทพ พลังประชารัฐ”ว่า พรรคพลังประชารัฐจะก้าวข้ามความขัดแย้ง เพื่อนำไปสู่ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกรูปแบบ วันนี้พลังประชารัฐมีความตั้งใจที่จะส่งตัวแทนของพรรคครบทุกเขตทั่ว กทม. เพื่อที่ผู้สมัครของเราจะได้ลงไปรับใช้ รับฟังปัญหา เพื่อนำมาแก้ไข และพัฒนาให้ทันกับยุคสมัย

“เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครให้ก้าวทันนวัตกรรมของโลก รูปแบบการบริหารจัดการ กทม.ที่มีพื้นที่แออัด จึงทำให้การพัฒนาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคนละทิศละทาง ดังนั้น พรรคพลังประชารัฐจึงได้ส่งผู้สมัครของเราลงไปทำงานในทุกเขต ว่าจะดำเนินการอย่างไรในเรื่องการวางผังเมือง พี่น้องประชาชนจะรู้ว่าการเดินทางในการใช้ชีวิตประจำวันเผชิญกับรถติดบนท้องถนน ก็เป็นเพราะการวางผังเมืองที่ไม่เคยวางให้สอดคล้องกับประชาชน แต่เป็นการวางโดยตอบสนองผู้มีอำนาจภายในประเทศเท่านั้น แต่หลังการเลือกตั้งครั้งนี้ หากผู้แทนฯของเราได้เข้าไปทำงานผังเมืองพวกนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

นายสันติ ยังกล่าวต่อว่า พรรคของเราจะพัฒนารถไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง ทุกพื้นที่ และที่สำคัญเราจะต้องมีบริการ Shuttle Bus เพื่อลดการใช้รถยนต์รถส่วนตัว เพื่อความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน จากหมู่บ้านจะนำท่านมาส่งที่สถานีรถไฟฟ้าและจากสถานีไปถึงที่บ้าน ทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว

“เราจะแออัดการกระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานคร สู่จังหวัดชานเมือง เพื่อประชาชนคนทำงานจะไม่ต้องเดินทางไกลในการมาทำงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็น ก็จะต้องขยายสถานที่ตั้งออกไป”

Related Posts

Send this to a friend