POLITICS

จุรินทร์ ชัดเจน “มาหาเสียง” บอก ไม่ยึกยักเหมือนบางคน

พร้อมชูนโยบาย “สร้างสันติภาพสู่สันติสุข” ใช้การเมืองนำการทหาร ไม่สนับสนุนฆ่าตัดตอน

วันนี้ (18 มี.ค. 66) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ และแกนนำพรรคฯ รวมถึงว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเวทีปราศรัยใหญ่นำ “สันติภาพ สู่ สันติสุข” ที่จังหวัดนราธิวาส โดย นายจุรินทร์ ประกาศว่าวันนี้กล้าพูดอย่างไม่อายว่า มาหาเสียง แม้หลายคนยึกยัก ไม่กล้าพูดว่ามาทำอะไร พร้อมขอโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้จากชาวนราธิวาส ให้เลือกผู้สมัคร และเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งคน ทั้งพรรค

เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะยกนราธิวาสทั้ง 5 เขตการเลือกตั้ง เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายนำสันติสุข กลับคืนสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการพูดคุย สร้างสันติภาพ คืนสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ได้ ใช้การเมืองนำการทหาร สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้ประชาชนทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข พัฒนาเศรษฐกิจของหวัดชายแดนภาคใต้ให้เท่าเทียมหลาย ๆ จังหวัดผ่านนโยบายการค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าฮาลาล

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ในอดีตรัฐบาลประชาธิปัตย์ เคยประสบผลสำเร็จมาแล้ว ในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย พร้อมย้ำจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ ยืดหยัดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งความเป็นรัฐของประเทศไทยที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ รวมถึงไม่สนับสนุนการใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง และไม่สนับสนุนนโยบายการฆ่าตัดตอน เหมือนในคราวเหตุการกรือเซ๊ะ-ตากใบ และสิ่งนี้จะไม่มีวันกลับมาที่ปัตตานี

ขณะที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี ขอคะแนนให้ชนะยกจังหวัด พร้อมย้ำยุทธศาสตร์ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างชาติ รวม 16 นโยบาย รวมถึงนโยบายสร้างสันติสุข สู่สันติภาพ และเน้นย้ำนมโรงเรียนฟรี 365 วัน ที่คิดสร้างคนให้ลูกหลานเติบโตแข็งแรง อีกทั้งนโยบายเรียนฟรีถึงปริญญาตรี แต่บางพรรคคิดให้ลูกหลานสูบกัญชา จะมาเปรียบเทียบนโยบายกันไม่ได้ ดังนั้น ปชป. พร้อมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวบุคคล พร้อมชูนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 5 ของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเป็น ส.ส.มาแล้ว 11 สมัย เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ 36 ปี อยู่มา 6-7 กระทรวง ถ้าไม่ดีจริง ไม่ให้เป็นรัฐมนตรีในทุกครั้งที่เป็นรัฐบาล

ขณะเดียวกัน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฝากมาว่า ยังไม่สามารถมาร่วมปราศรัยได้ เพราะยังไม่ยุบสภา เพื่อความเป็นกลางทางการเมือง จึงฝากความคิดถึง ความห่วงใย และช่วงเดือนรอมฎอน จะเดินทางมาเยี่ยมพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ขอยืนยัน นายชวน จะลงบัญชีรายชื่อของพรรคด้วย

สำหรับ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาส ของพรรคฯ ทั้ง 5 เขตการเลือกตั้ง ได้แก่ นายวัสสันต์ ดือแร๊ะ / นายเมธี อรุณ / นายสุไลมาน มะโซ๊ะ / นายไซดี เจ๊ะหามะ / และนายเจะอามิง โตะตาหยง

Related Posts

Send this to a friend