POLITICS

พปชร.มีมติไม่รับหลักการร่าง รธน. แนะให้เสนอแยกร่างแทนการมัดรวม

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐว่า วันนี้ตนในฐานะวิปรัฐบาล ได้นำมติของวิปพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้มีการปรึกษาหารือถึงข้อดีข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับภาคประชาชนมาแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้ ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งทางวิปรัฐบาลมองว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนนั้นมีหลายมาตราเป็นเรื่องดี แต่ก็มีหลายมาตราที่แหลมคมและอาจมีปัญหาในชั้นรับหลักการ เพราะหากรับหลักการไปแล้วจะไม่สามารถไปแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการ อย่างเช่น เรื่องบัตรการเลือกตั้งที่เสนอมาเป็นบัตรใบเดียว ดังนั้นทางวิปรัฐบาลจึงมีแนวคิดว่าหากภาคประชาชนเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมัดรวมมาแบบนี้อาจรับหลักการไม่ได้ จึงมีความเห็นว่าไม่น่าจะรับหลักการ 

สำหรับการลงมตินั้น ทางพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ให้ความเห็นมาว่า ให้ความอิสระกับ ส.ส.ทุกคนในการลงมติ และให้รับฟังความเห็นของวิปรัฐบาล ดังนั้นการลงมติจะเป็นการงดออกเสียงหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ส.ส. 

ส่วนที่มีข้อกังวลว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบจะเพิ่มอุณหภูมิทางการเมือง นายนิโรธ กล่าวว่า คงไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเป็นการเสนอกฎหมายปกติ ซึ่งหากทางภาคประชาชนต้องการที่จะเสนอในประเด็นใดก็ควรแยกร่างออกมา ไม่ควรนำมามัดรวม เพื่อทำให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณาตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ไม่สามารถเสนอได้ในสมัยประชุมนี้

Related Posts

Send this to a friend