POLITICS

สภาฯ เดินหน้าประชุมสมัยสามัญ ยันเข้ม ส.ส.สวมแมสก์อภิปรายฯ

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงกรณีที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เสนอให้เลื่อนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นว่า ยืนยันว่าสภาฯต้องเดินหน้าการประชุมต่อไป เพราะคงไม่มีใครตอบได้ว่าภายใน 1 ถึง 2 เดือนนี้สถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งทางสภาฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ทุกด้าน โดยอาศัยความร่วมมือจาก ส.ส.ทุกคนในการฉีดวัคซีน ทราบว่ามีบางคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลเรื่องการเดินทาง และมาตรการในแต่ละจังหวัดจึงได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ ส.ส.ฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะต้องฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดประชุมสภาฯในวันที่ 27 พ.ค. นี้

รวมถึงข้าราชการและสื่อมวลชนก็ฉีดกับครบเกือบทั้งหมดแล้ว ในส่วนของผู้ติดตาม ส.ส.และคนขับรถไม่ได้อยู่ในวิสัยที่สภาฯ จะต้องดูแล แต่ขอความร่วมมือ ส.ส.ให้มีผู้ติดตาม และคนขับรถอย่างละ 1 คน และต้องมั่นใจว่าบุคคลของท่านปลอดเชื้อโควิด-19 จริง อาจจะต้องมีการกักตัวก่อน 14 วัน หรือมีใบรับรองการตรวจ Swab Test หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน อีกทั้งสภาฯ จะจัดพื้นที่แยกเฉพาะให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วย

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างการอภิปรายจะมีการอนุโลมให้ ส.ส.ถอดหน้ากากอนามัยได้หรือไม่นั้น ทางสภาฯ ยืนยันว่ายังใช้มาตรการเดิมที่ทุกคนจะ เข้า-ออก สภาฯ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอ แต่หากจะมีการเข้าห้องประชุมและอภิปรายต่างๆ ถ้ามีปัญหาเรื่องการหายใจก็ขอความร่วมมือให้ขออนุญาตประธานสภาฯ เป็นกรณีไป

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานสภาฯ ด้วย รวมถึงในห้องประชุมสภาฯ จะต้องดำรงมาตรการรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยอยู่ และขอความร่วมมือเพื่อน ส.ส. อย่ามานั่งใกล้กับผู้อภิปราย เพราะจะเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย อย่างไรก็ตามยืนยันว่าสภาฯ ทำตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งการรักษาระยะห่าง และขอความร่วมมือคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาชึ้แจงให้ลดจำนวนผู้ติดตาม

เมื่อถามว่า จำนวน ส.ส.ทั้งหมด 500 คนได้ฉีดวัคซีนครบแล้วหรือไม่ นพ.สุกิจ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล แต่เบื้องต้นทราบว่ามี ส.ส.ฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 200 คน ขณะที่บางส่วนก็ฉีดในพื้นที่ต่างจังหวัด คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ทาสภาฯ จะประสานกับกรมควบคุมโรค เพื่อสำรวจการฉีดวัคซีนให้กับส.ส.ให้ครบจำนวนทั้งหมดก่อนเข้ามาประชุมสภาฯ

เมื่อถามย้ำว่า ถ้า ส.ส.ยังไม่ฉีควัคซีนจะสามารถเข้ามาห้องประชุมสภาฯ ได้หรือไม่ นพ.สุกิจ กล่าวว่า ร่างกายถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่สามารถบังคับกันได้ แต่หากจะเข้ามาพื้นที่ส่วนร่วมจะต้องทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ จะกำหนดวิธีแนวทางปฏิบัติตัวต่อไป และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แต่ยืนยันว่าเราจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

Related Posts

Send this to a friend