POLITICS

‘พรรคเป็นธรรม’ ยันนโนบาย “ปาตานีจัดการตนเอง” ไม่ใช่ภัยความมั่นคง

‘พรรคเป็นธรรม’ ยันนโนบาย “ปาตานีจัดการตนเอง” เป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ไม่ใช่ภัยความมั่นคง พร้อมแจง กกต.นราธิวาส

นายกัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม หมายเลข 3 เปิดเผยถึงกรณีที่ นายฮาฟิส ยะโกะ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จ.นราธิวาส หมายเลข 6 พรรคเป็นธรรม ได้ร้บแจ้งจาก กกต.จ.นราธิวาส ให้ไปชี้แจงการติดป้ายหาเสียง ที่มีข้อความว่า “ปาตานีจัดการตนเอง” ในวันนี้ 17 เมษายน 2566 ที่สำนักงาน กกต.จ.นราธิวาส ซึ่งพรรคเป็นธรรมพร้อมชี้แจงนโยบายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกระจายอำนาจ

“นโยบายจังหวัดจัดการตนเอง ของพรรคเป็นธรรม คือการเน้นการกระจายอำนาจที่เริ่มต้นจาก 31 จังหวัดชายแดน และ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง เนื่องจากมีต้นทุนด้านการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนที่มีมูลค่าสูงถึง 1.7 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งถือเป็นต้นทุนทางการจัดเก็บภาษีมูลค่ามหาศาล หากเราสามารถกระจายอำนาจได้อย่างที่นโยบายวางไว้ “

นายกัณวีร์ กล่าวย้ำถึงแนวคิดนโนบายจังหวัดจัดการตนเอง ส่วนคำว่า “ปาตานี” คือชื่อที่เรียกแทนพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา หรือ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นชื่อที่สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ และประวัติศาสตร์ของชาวมลายูปาตานี ที่หลักการส่งเสริมความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ดั้งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสันติภาพ

“หวังว่าทาง กกต.จังหวัดนราธิวาส ท่านจะเข้าใจความหมายและข้อความที่พวกเราพยายามสื่อสารผ่านป้ายหาเสียงของพรรคเป็นธรรมได้นะครับ เพราะนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง หรือ การกระจายอำนาจนี้ เราได้ส่งให้ทาง กกต. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2566 ในวันที่พรรคเป็นธรรมได้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามกฏเกณฑ์ที่ กกต. กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

พรรคเป็นธรรม พร้อมชี้แจงหลักการของนโยบายทั้ง พาทหารกลับบ้าน ,ยกระดับเจรจาสันติภาพ,ยกเลิกกฏหมายพิเศษ ,พัฒนาปอเนาะ ตาดีกา ,สันติภาพกินได้ และ มนุษยธรรมนำการเมือง

Related Posts

Send this to a friend