POLITICS

พรรคกล้ายื่น 1 หมื่นรายชื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเพิ่มโทษทางวินัยแก่ ส.ส.ที่ตั้งใจไม่แสดงตนทำสภาล่ม

วันนี้ (17 มี.ค. 65) นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ และ นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษกพรรคกล้า ยื่นหนังสือต่อ นายเอกพจน์ ถิรวณิชย์ ผอ.ส่วนตรวจสอบและปฏิบัติการเร่งด่วน สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน พร้อมเอกสารรายชื่อประชาชนที่เห็นด้วยกว่า 10,126 รายชื่อ ขอให้ตรวจสอบกรณี ส.ส.ไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมจนทำสภาล่ม หลังจากเมื่อวานนี้ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แต่ถูกเชิญออกจากที่ประชุม โดยอ้างว่าเอกสารที่นำมาเสนอนั้นไม่ได้ส่งให้ประธาน กมธ.ตรวจสอบก่อน

นายพงศ์พล กล่าวว่า ต้องการเสนอให้มีการเพิ่มโทษทางวินัยแก่ ส.ส. ที่ตั้งใจไม่แสดงตน ซึ่งหมายถึงส.ส.ที่มีการเข้าร่วมที่ประชุม แต่ไม่แสดงตัวขณะทำหน้าที่ ซึ่งเป็นการขาดความรับผิดชอบในการทำหน้าที่นิติบัญญัติ โดยเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาฯ ซึ่งมีการเพิ่มโทษทางวินัยแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่แสดงตัวขณะทำหน้าที่ผ่านร่างกฎหมายดังต่อไปนี้

  1. ถูกหักเงินในวันที่ไม่แสดงตัว โดยคิดเป็นอัตรารายวัน โดยคำนวณจากฐานเงินเดือน หารด้วยจํานวน 30 วัน หากไม่มีจดหมายลาแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. เมื่อส.ส.ท่านใดขาดการแสดงตัวเกินร้อยละ 10 จะถูกคาดโทษ “ใบเหลือง” โดยที่ประชุมสภา โทษของใบเหลืองคือ การจำกัดสิทธิในการโหวตรับรองร่างกฎหมายและการอภิปรายในการประชุม 2 ครั้ง
  3. เมื่อส.ส.ท่านใดขาดการแสดงตัวเกินร้อยละ 50 จะถูกคาดโทษ “ใบแดง” โดยที่ประชุมสภา โทษของใบแดงคือ การจำกัดสิทธิการสมัครลงรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรและการดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองในสมัยเลือกตั้งหน้า

ด้านนายเอกพจน์ กล่าวในที่ประชุมว่า จะพิจารณาประเด็นดังกล่าวว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ และจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยยึดกฏหมาย ความเป็นธรรม และประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้รวดเร็วที่สุด

Related Posts

Send this to a friend