POLITICS

‘ประวิตร’ แถลงเปิดนโยบายแรก สานต่อ บัตรประชารัฐ

เพิ่มวงเงิน 700 บาทต่อเดือน ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ลั่น “ทำทันที หากได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล”

วันนี้ (17 ม.ค. 66) เวลา 15:00 น. พรรคพลังประชารัฐ นำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะเลขาธิการพรรค และแกนนำพรรค จัดแถลงข่าวเปิดตัวนโยบายการหาเสียงเลือกตั้ง ปี 2566 ในสโลแกน “ก้าวข้ามความขัดแย้ง ขจัดทุกปัญหา พัฒนาทุกที่”

พรรคพลังประชารัฐ เปิดวีดีทัศน์ นำเสนอนโยบาย โดยสานต่อ 3 พันธกิจหลักเพื่อประชาชน คือ สวัสดิการประชารัฐ จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน, เศรษฐกิจประชารัฐ สร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม และสังคมประชารัฐ สงบสุข เข็มแข็ง แบ่งปัน ซึ่งมีการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของพรรคคือ นโยบายบัตรบัตรประชารัฐ พร้อมสานต่อเป็นนโยบายแรก บัตรประชารัฐ และเพิ่มเงิน เป็น 700 บาทต่อเดือน เพื่อหวังช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชน รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์สวัสดิการ เช่น ค่ารถเมล์ รถไฟ ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า และน้ำประปา

พล.อ.ประวิตร ขึ้นเวทีแถลงนโยบาย โดยกล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดี ว่าพรรคพลังประชารัฐ จัดตั้งรัฐบาล และบริหารประเทศมาเกือบ 4 ปี ซึ่งอุดมการณ์ และนโยบายของพรรคยึดมั่นตามระบอบประชาธิปไตย สร้างความสามัคคีปรองดองในชาติ ไร้ความขัดแย้ง เป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ เช่น การจัดการการค้ามนุษย์, ปัญหาที่ดิน และการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งตอนเป็นรัฐบาลยังมีนโยบายที่เป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมาสังคมไทยยังคงมีความขัดแย้งแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยขอยืนยันอย่างหนักแน่นถึงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐ ว่าเราพร้อมจะเข้ากับทุกฝ่าย เพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้น ก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งหมด ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ขอนำเสนอบุคลากรของพรรค ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศ ให้ประชาชน ได้เห็นความพร้อมในการแก้ปัญหาในทุกภาคส่วนด้วยคำที่ว่า “พลังสามัคคี ประชามีสุข รัฐพลิกโฉมบริการ”

โดยนโยบายแรกของพรรค คือการเพิ่มวงเงินในบัตรประชารัฐที่มีสวัสดิการให้ประชาชน 700 บาทต่อเดือน เพื่อสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย และพร้อมลงมือทำทันทีหากได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

ด้าน นายสันติ กล่าวยืนยันว่า นโยบายที่ผ่านมาของพรรคพลังประชารัฐ ได้สัมฤทธิ์ผลหลายด้าน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีมากกว่า 14 ล้านคน โดยเริ่มแรก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ให้อยู่ 200-300 บาท แต่หัวหน้าพรรคเล็งเห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าว ในปัจจุบันถือว่าน้อยเกินไป ไม่พอต่อค่าครองชีพของประชาชน จึงได้เพิ่มวงเงินจากนโยบายเดิม ให้ประชาชนกลุ่มที่เปราะบางให้สามารถดำเนินชีวิตได้ดีกว่าเดิม และพร้อมใช้ทันทีหลังพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

Related Posts

Send this to a friend